English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Д-р Алекси Попов награден с Почетен знак 'За заслуги към БАН' (1) (c) БАН
Д-р Алекси Попов награден с Почетен знак 'За заслуги към БАН' (c) НПМ
Д-р Алекси Попов награден с Почетен знак 'За заслуги към БАН' (2) (c) НПМ

Д-р Алекси Попов награден с Почетен знак 'За заслуги към БАН'

20 май 2011 15:00

На 20 май 2011 г. в Големия салон на БАН се проведе тържествено събрание посветено на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Заседанието беше открито с приветствия на Председателя на БАН акад. Никола Съботинов и Председателя на ОС на Академията — чл.-кор. Стефан Воденичаров. На тържествената церемония директорът на Националния природонаучен музей, доц. д-р Алекси Попов бе удостоен с Почетен знак 'За заслуги към БАН'.

Д-р Алекси Попов е роден на 7 май 1942 г. в София. Завършва висше образование в Сoфийския университет 'Св. Климент Охридски' специалност 'зоология' през 1967 г. През 1986 г. получава научна степен 'Доктор по биология', а през 1989 г. научно звание 'Старши научен сътрудник II степен'.

Научните му изследвания основно са в областта на фаунистиката, таксономията, биономията и аутекологията на мрежокрилите насекоми. Има и специален интерес към опазването на ентомофаунистичното разнообразие, биоспелеологията и историята на зоологията.

Още за научната дейност и публикациите на д-р Алекси Попов

Версия за печат