English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Сензорна и познавателна екология на прилепите (c) НПМ
Сензорна и познавателна екология на прилепите (1) (c) НПМ
Сензорна и познавателна екология на прилепите (2) (c) НПМ
Сензорна и познавателна екология на прилепите (3) (c) НПМ
Сензорна и познавателна екология на прилепите (4) (c) НПМ
Сензорна и познавателна екология на прилепите (5) (c) НПМ
Сензорна и познавателна екология на прилепите (6) (c) НПМ

Сензорна и познавателна екология на прилепите

2 юни 2011 10:00

Центърът за изследване и защита на прилепите към Националния природонаучен музей при БАН ви кани на презентацията на проф. Бьорн Симерс, ръководител на Групата по сензорна екология в Макс Планк Институт по орнитология:

СЕНЗОРНА И ПОЗНАВАТЕЛНА ЕКОЛОГИЯ НА ПРИЛЕПИТЕ

Дата: 7 юни 2011 г.; Място: Зала Риби, НПМ; Начало: 15:00 ч.

Сензорната екология се занимава с проучването на еволюционата адаптация в сетивните системи на животните към околната среда. В лекцията ще стане дума как сензорните възможности на прилепите стават причина някои видове да имат ограничен достъп до хранителните ресурси.

Експерименталните данни и теоретични доказателства подсказват, че именно разликите в сензорните способности на различните видове водят до намаляване на междувидовата конкуренция и улесняват съвместното им съществуване. Така например, силно специализираните подковоноси прилепи използват информацията от отразените сигнали, за да адаптират хранителното си поведение.

Напоследък, функцията на ехолокацията като начин за комуникация се изследва усилено от учените. От лекцията ще разберете как прилепите се разпознават, въпреки че честотните диапазоните на тестваните видове се припокриват значително.

Разпознаването на ключови елементи от ландшафта, като водните повърхности например е вродено качество и става посредством ехолокацията. Доколкото тази сензорна система позволява събирането на информация за околната среда само от близко разстояние, ориентацията и навигацията при прилепите става посредством допълнителни сензорни способности. Лекцията ще представи наскоро откритите доказателства, че прилепите използват земното магнито поле, за да се ориентират и мигрират.

Голяма част от данните, които ще бъдат представени са резултат от изследователските проекти на Групата по сензорна екология към Университета Макс Планк в Зеевизен (Германия), които са проведени в Станцията за изследване на прилепите Табачка в сътрудничество с Дирекцията на Природен парк 'Русенски Лом'.

Версия за печат