English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Националният природонаучен музей представя заключителната публикация по проекта PESI - a taxonomic backbone for Europe (c) НПМ

Националният природонаучен музей представя заключителната публикация по проекта 'PESI — a taxonomic backbone for Europe'

6 октомври 2015 16:00

Като национален координатор за България по проекта PESI (A Pan-European Species directories Infrastructure) Националният природонаучен музей при БАН представя заключителната публикация по проекта 'PESI — a taxonomic backbone for Europe'.

Учените от Националният природонаучен музей, заедно със свои колеги от 39 чуждестранни научни институции, ръководени от Университета в Амстердам, участваха в интегрирането на четири от основните и най-достоверни таксономични бази данни за зоология, ботаника и микология в Европа в специално разработена уеб-среда.

Огромното предизвикателство, пред което бяха изправени учените биолози през 2009, днес е преодоляно благодарение на целенасочените им усилия, подкрепени от страна на технологичните разработчици.

С промените в околната среда, настъпващи с безпрецедентна скорост по целия свят, комуникацията между учените трябва да протича ефективно във всеки един момент. Явления като миграцията, изчезване и безпокойство на видовете; стабилност на екосистемите; унищожаване на видове-опрашители и нашествие на вредители трябва да се следят внимателно и да бъдат идентифицирани своевременно. За да бъде възможно това, е необходима надеждна и лесно достъпна информация.

Затова трите ключови цели на PESI включват стандартизация на таксономичните референтни системи, подобряване на качеството и пълнотата на таксономичните данни и създаване на интегриран достъп до таксономична информация. Петте стълба на биологичната общност — зоология, ботаника, морска биота, микология и алгология, са обединени в пет инфраструктурни компоненти: знания, консенсус, стандарти, данни и разпространение на информацията.

В резултат на това PESI не само обедини данните от различни източници и публикации за приблизително 450 000 научни наименования, но също така поддържа мрежа от изтъкнати експерти в националните фокусни точки, с което гарантира достоверността на таксономичната информация и предоставя устойчиви стандарти и лесно достъпна и актуална информация за биоразнообразието.

Насочени към стандартизация и интеграция на таксономични данни между различните платформи, PESI също така работи в тясно сътрудничество с други релевантни проекти, включително GBIF, LifeWatch, the Catalogue of Life, the Encyclopedia of Life, the Global Names Architecture, GÉANT, ViBRANT, OpenUp!, BioVeL, iMarine, EU BON and BiodiversityKnowledge.

Публикацията може да видите на: http://bdj.pensoft.net/articles.php?id=5848

Версия за печат