English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Опръстенителен орнитологичен лагер Дуранкулак-2020 (c) Андрей Ралев
Опръстенителен орнитологичен лагер Дуранкулак-2020 (c) Андрей Ралев
Синеопашка (Tarsiger cyanurus) (c) Петър Шурулинков
Синеопашка (Tarsiger cyanurus) (c) Петър Шурулинков

Опръстенителен орнитологичен лагер Дуранкулак-2020

4 ноември 2020 19:00

Опръстенителният орнитологичен лагер „Дуранкулак-2020“ подпомаган финансово и организационно от Националния природонаучен музей при Българската академия на науките се проведе в периода 15 август — 1 ноември 2020 година. Бяха уловени и опръстенени 13 786 птици (включително повторните улови) от 93 вида. Това поставя лагерът на първо място в целия балкански регион по брой маркирани птици за тази есен.

Най-многобройни в уловите бяха жълтата стърчиопашка (Motacilla flava), селската лястовица (Hirundo rustica), червеногръдката (Erithacus rubecula), блатното шаварче (Acrocephalus scirpaceus) и крайбрежното шаварче (Acrocephalus schoenobaenus), като от всеки от тези пет вида бяха уловени по над 1000 екземпляра. Маркираните жълти стърчиопашки достигнаха 3003 броя. Бяха регистрирани и четири повторни улова от чужбина — жълта стърчиопашка от Беларус, селска лястовица от Словакия, бяла стърчиопашка от Финландия и червеногръдка от Румъния. Имаме също така няколко повторни улова на наши птици от миналата есен. Уловени бяха и 3 вида много редки за българската орнитофауна и за региона въобще с произход от Сибир, Централна и Източна Азия — жълтовежд певец (Phylloscopus inornatus), тъмен певец (Phylloscopus fuscatus) и синеопашка (Tarsiger cyanurus). Тъмният певец е нов вид за българската орнитофауна, а синеопашката е установена за втори път у нас и за първи път е уловена.

Въз основа на получените резултати от тази и миналата година се подготвят научни публикации. В лагера се включиха около 75 експерти, опръстенители и доброволци. Доброволците преминаха активно обучение по практическа орнитология по време на теренната работа. Благодарим за всеотдайните усилия на всеки от тях за успеха на опръстенителния лагер. Специални благодарности дължим за най-активните участници в лагера — Патрик Бергкамп, Андрей Ралев, Петко Цветков, Живко Градинаров, Димитър Димитров, Иван Христов, Красимир Христов, Никола Александров, Гиргина Даскалова, Борис Хотинов, Константин Попов, Ивайло Тонев, Борислав Борисов, Христо Динков, Яна Йорданова, Росена Томова, Диана Симеонова, Павел Симеонов, Михаил Илиев, Ана Донева, Деница Любенова, Катрин Димитрова, Стела-Теодора Трендафилова.

Версия за печат