English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Националният природонаучен музей - БАН домакин на XI Международна научна конференция на изследователите на сънливци (Gliridae) (c) НПМ
Националният природонаучен музей - БАН домакин на XI Международна научна конференция на изследователите на сънливци (Gliridae) (1) (c) НПМ
Националният природонаучен музей - БАН домакин на XI Международна научна конференция на изследователите на сънливци (Gliridae) (2) (c) НПМ
Националният природонаучен музей - БАН домакин на XI Международна научна конференция на изследователите на сънливци (Gliridae) (3) (c) НПМ
Националният природонаучен музей - БАН домакин на XI Международна научна конференция на изследователите на сънливци (Gliridae) (4) (c) НПМ

Националният природонаучен музей — БАН домакин на XI Международна научна конференция на изследователите на сънливци (Gliridae)

18 май 2022 18:00

Между 10 и 13 май 2022, в Културен център ‘Просвета — 1870’ в Свиленград се проведе XI-та Международна научна конференция на изследователите на сънливци (IDC 2022), организирана от Фондация HABITAT, Холандия и Националния природонаучен музей — БАН в партньорство с Дружеството на анималисти, флористи и научни илюстратори.

Международната конференция за сънливци (IDC) се организира на всеки три години, за да събере учени и природозащитници, които споделят своите открития и идеи за изследване и опазване на видовете от семейство Gliridae. Поради пандемията от Covid19 конференцията беше отложена от 2020 за 2022 г.

Директорът на музея, проф. Павел Стоев откри конференцията, заедно с доайена на международната изследователска общност на сънливците, Пат Морис, който приветства участниците в изпратен до организаторите видеозапис.

Участие в конференцията взеха повече от 80 учени от 22 страни, сред които с най-голям брой участници са Англия и Германия. Общо 45 презентации и 29 постера представиха актуални проблеми и резултати от проучванията на изследователите от цял свят.

Българският мишевиден сънливец (Myomimus roachi) e един от най-редките, потайни и слабо проучени бозайници в Европа и беше акцент в презентациите на конференцията. За пръв път бяха представени и данни за екологията и биологията на мишевидния сънливец, събрани по време на интензивни проучвания през последните 3 години (2019—2011) под ръководставото на д-р Недко Недялков (НПМ-БАН).

Бяха представени и проучвания върху всички видове европейски сънливци, покриващи различни аспекти от тяхната екология, биология, анатомия и морфология, разпространение, опазване, паразитология, опазване, биоакустика, генетика и др. Особен интерес представляваха комплексните проучвания, съчетаващи повече аспекти от живота на градинския сънливец (Eliomys quercinus) в Германия.

Изборът на България и НПМ-БАН за домакин на конференцията са поредно признание за приноса на българските учени в изследването на групата и за уникалното биоразнообразие на района.

По повод на научната конференция Дружеството на анималисти, флористи и научни илюстратори — ДАФНИ представи изложбата ‘Сънливците — чаровните и тайнствени пазители на гората’. Изложбата с куратор г-жа Христина Грозданова, изкуствовед включва над 30 произведения по темата, дело на 13 утвърдени и млади автори, членове на ДАФНИ. Изложбата пристигна в Свиленград след гостуването ѝ в Българската академия на науките. Специален гост-участник в изложбата беше художничката Дана Иворчи от Румъния.

След представянето изложбата бе предложена на благотворителен търг с явно наддаване в подкрепа на изследванията и опазването на българския мишевиден сънливец. Търгът събра 210 лева, предоставени на изследователския екип на Националния природонаучен музей при БАН с ръководител д-р Недко Неялков за продължаване на проучванията и опазването на вида у нас.

Събитието във ФБ: https://www.facebook.com/events/623636751557877

Сайт на конференцията: https://dormouseconference.habitatfoundation.org/

Версия за печат