English | Български

Недко Недялков. Снимкa: (c) Недко Недялков
Недко Недялков. Снимкa: (c) Недко Недялков

Недко Недялков

(главен асистент д-р, уредник)
телефон: 087 8546886, е-поща:

Роден на 7 септември 1982 г. в Чирпан.
Образование: Еколог — магистър в ПУ ‘Паисий Хилендарски’ (2009), доктор — зооология в Национален природонаучен музей — София (БАН) (2014).

Научни интереси


Екология, консервационна биология, таксономия и еволюция на дребните бозайници; хранителна биология на дневни хищни птици и сови.

Полеви опит


България, Монголия (2008), Казахстан (2009), Турция (2009—2014), Мароко (2013).

Най-нови публикации


Kryštufek, B., Hoffmann, I., Nedyalkov, N., Pozdnyakov, A., Vohralík, V., 2020. Cricetus cricetus (Rodentia: Cricetidae). — Mammalian Species, 52 (988): 10—26. doi:10.1093/mspecies/seaa001

Русин, М., Тихонов, А., Павлова, С., Гхазали, М., Килякова, В., Недялков, Н., Мартинтынов, А., Матросова, В., 2019. Современное распространение мышовок (Sicista) на Кавказе. Млекопитающие России: фаунистика и вопросы териогеографии, Ростов-на-Дону, 17—19 апрeля 2019, 237—238. —

Nedyalkov, N., Popgeorgiev, G., Staneva, A., 2018. Updated distribution of the elusive Roach’s mouse-tailed dormouse, Myomimus roachi Bate, 1937 (Mammalia: Rodentia: Gliridae) in Bulgaria. — Historia naturalis bulgarica, 29: 3—8. doi:10.48027/hnb.29.01001

Kryštufek, B., Nedyalkov, N., Astrin, J., Hutterer, R., 2018. News from the Balkan refugium: Thrace has an endemic mole species (Mammalia: Talpidae). — Bonn zoological Bulletin, 67 (1): 41—57.

Недялков, Н., Кошев, Й., 2017. Южноамериканско носато мече (коати) Nasua nasua (Linnaeus, 1766). стр. 142—145. — В: Тричкова, Т., Владимиров, В., Томов, Р., Тодоров, М. (ред.): Атлас на инвазивните чужди видове от значение за Европейския съюз, ИБЕИ-БАН, ESENIAS, София, 176 стр.

Недялков, Н., Кошев, Й., 2017. Нутрия Myocastor coypus (Molina, 1782). стр. 138—141. — В: Тричкова, Т., Владимиров, В., Томов, Р., Тодоров, М. (ред.): Атлас на инвазивните чужди видове от значение за Европейския съюз, ИБЕИ-БАН, ESENIAS, София, 176 стр.

Недялков, Н., Кошев, Й., 2017. Китайски мунтжак Muntiacus reevesi (Ogilby, 1839). стр. 134—137. — В: Тричкова, Т., Владимиров, В., Томов, Р., Тодоров, М. (ред.): Атлас на инвазивните чужди видове от значение за Европейския съюз, ИБЕИ-БАН, ESENIAS, София, 176 стр.

Кошев, Й., Недялков, Н., 2017. Лисича катерица Sciurus niger (Linnaeus, 1758). стр. 154—157. — В: Тричкова, Т., Владимиров, В., Томов, Р., Тодоров, М. (ред.): Атлас на инвазивните чужди видове от значение за Европейския съюз, ИБЕИ-БАН, ESENIAS, София, 176 стр.

Кошев, Й., Недялков, Н., 2017. Катерица на Палас Callosciurus erythraeus (Pallas, 1779). стр. 126—129. — В: Тричкова, Т., Владимиров, В., Томов, Р., Тодоров, М. (ред.): Атлас на инвазивните чужди видове от значение за Европейския съюз, ИБЕИ-БАН, ESENIAS, София, 176 стр.

Кошев, Й., Недялков, Н., 2017. Източна сива катерица Sciurus carolinensis (Gmelin, 1788). стр. 150—153. — В: Тричкова, Т., Владимиров, В., Томов, Р., Тодоров, М. (ред.): Атлас на инвазивните чужди видове от значение за Европейския съюз, ИБЕИ-БАН, ESENIAS, София, 176 стр.


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала