English | Български

Д-р Иля Фабиан Акоста. Снимкa: (c) Асен Игнатов
Д-р Иля Фабиан Акоста. Снимкa: (c) Асен Игнатов

Иля Фабиан Акоста

(главен асистент д-р)
телефон: 089 5080478; е-поща:

Роден на 9 септември 1983 г. в гр. София.
Образование:
Национален Университет на Колумбия, град Богота (2002—2008); Специалност: Биология, Екология.
Национален природонаучен музей, София (НПМ); Докторант (2014—2018); Специалност: Зоология на гръбначните животни.

Област на научни изследвания


Зоология и екология на бозайниците, биоразнообразие и опазване на околната среда.

Текущи проекти


Изучаване на екологията, териториалността и плътността на популацията на чакала (Canis aureus) в България. Редовен докторант при Национален природонаучен музей (БАН) (2014—2018)
Мониторинг на птици и прилепи във ветроенергийни паркове в различни обекти в Испания, България, Мексико, Чили и Колумбия (от 2011)

Професионален опит


Ръководител на проект — Екология на чакала (Canis aureus L.): териториалност и плътност на популацията в България и в погранични области на Румъния и Р. Македония. ‘Програма за подпомагане на младите учени в БАН’ (2016—2017).
Проучване на бозайници и птици в района на Гумес (област Тамаулипас) и Кансахкаб (област Юкатан), Мексико (2015).
Участие в eкспедицията на Националния природонаучен музей (НПМ—БАН) за проучване присъствието на редки едри хищници в Турция (2015).
Мониторинг на популациите на чакала (Canis aureus) в делтата на Дунава (Румъния) (2013 и 2015).
Картиране и идентификация на консервационен статус на прилепната популация. Проект ‘Картиране и идентификация на консервационен статус на естествените местообитания и видове — Фаза I’. ЕС, ОП ‘Околна среда 2007—2013’. Консорциум ‘Натура България’ и МОСВ (2011—2012).
Лектор ‘Екологично образование’. Проект ‘Мисли глобално, действай локално’, Талин, Естония. ЕС, Програма Младежта в действие (2011).
Изучаване на бозайници във Валенсия, Кордоба, Колумбия. Институт за природни науки, Национален Университет, Колумбия (2008).
Експериментален дизайн и пробовземане от прилепи в рамките на проект за изготвяне на План за управление на околната среда в Тринидад, Касанаре, Колумбия. Община Тринидад, Касанаре, Колумбия (2008).
Асистент, Модул Бозайници, част от курс по систематика на животните. Институт за природни науки, Национален Университет, Колумбия (2006 и 2007).
Работа с диви животни. Спасителен център за диви животни, Факултет по Ветеринарна Медицина, Национален Университет, Колумбия (2005—2006).
Оценка на поведението на белокрак тамарин (Saguinus leucopus). Зоологическа градина Писилаго, Толима, Колумбия (2005).

Публикации


Spassov, N., Acosta-Pankov, I., 2019. Dispersal history of the golden jackal (Canis aureus moreoticus Geoffroy, 1835) in Europe and possible causes of its recent population explosion. — Biodiversity Data Journal, 7: e34825. doi:10.3897/BDJ.7.e34825

Acosta-Pankov, I., Spassov, N., Banea, O. C., 2018. Seasonal Differences in Howling Response of Golden Jackals Canis aureus L. 1758 (Mammalia: Canidae) in Eastern Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, 70 (4): 539—545.

Spassov, N., Ignatov, A., Acosta-Pankov, I., 2016. On the status of the leopard in Turkey, again. — Cat news No 64, Autumn 2016, ISSN 1027-2992.

Spassov, N., Ignatov, A., Acosta-Pankov, I., 2015. The Story of the Turkish Dhole. Exploring and documenting diversity in nature. — CETAF Newsletter, October 2015.

Acosta-Pankov, I., Spassov, N., 2014. Preliminary results on social behavior of golden jackals (Canis aureus Linnaeus, 1758) living in captivity at the Zoo in Sofia, Bulgaria. — First International Jackal Symposium. Book of Abstracts.

Acosta-Pankov, I., Banea, O. C., Spassov, N., 2014. Preliminary results of the population density of Golden jackals (Canis aureus Linnaeus, 1758) in various habitats in Eastern Bulgaria. — First International Jackal Symposium. Book of abstracts. 13—16 October. Veliko Gradiste, Serbia. Univ. of Belgrade, p. 12.

Acosta-Pankov, I., Muñoz-Saba, Y., 2009. Morphometric analysis in relation to diets of bats assembly in Trinidad (Casanare, Colombia). — Tenth International Mammalogical Congress. Abstracts.

Acosta-Pankov, I., Mora-Fernandez, C., 2008. Mammal fauna of the Municipality of Trinidad (Colombia). —

Tiboche-Garcia, A., Acosta-Pankov, I., Camero-R., E., 2007. Trophic structure of arthropod communities in natural ecosystems of the Magdalena River basin, Colombia. — XXXIV Congress of the Colombian Society of Entomology. Abstracts.

Muñoz-Saba, Y., Acosta-Pankov, I., Vivas-Zamora, N., 2006. Forest fragments and the risk of carrying capacity saturation. — II Colombian Congress of Zoology. Abstracts.