English | Български

Асоциирани сътрудници

Анелия Павлова, д-р
— Антоанета Георгиева, д-р
Антония Хубанчева
Боян Златков, д-р
— Васил Иванов, д-р
— Велизар Симеоновски
Весела Евтимова, д-р
— Виктор Гащаров
Димитър Демерджиев, д-р
Здравко Колев
— Илия Гьонов
— Калоян Иванов, д-р
Мирослав Славчев, д-р
Палома Троя Сантамария
— Пенчо Пандъков
Румяна Костова, д-р
Станимира Делева
Стоян Горанов
— Теодора Иванова, д-р
Фернандо Гомес Веласко
— Християна Стомонякова
Юрий Корнилев, д-р

Млади учени

Катрин Димитрова
— Максим Колев

Пенсионирани учени

Петър Берон, проф. емеритус д.б.н.
Христо Делчев, доц. д-р
Димитър Димитров, проф. д-р
Светослав Петрусенко, доц.
Алекси Попов, доц. д-р
Здравко Хубенов, проф. д-р

Националният природонаучен музей при БАН присъжда с почетен плакет „Акад. Иван Буреш“ на изтъкнати учени, допринесли за развитието на музея и науката

Досега плакетът е връчен на следните учени:

Алекси Попов (2002)
— Красимир Кумански (2006)
Петър Берон (2006)
— Стефан Станев (2006)
— Стоице Андреев (2007)
— Димитър Ковачев (2008)
Светослав Петрусенко (2009)
Николай Спасов (2009)
— Denis Geraads (CNRS) (2009)
— Боян Петров (2014)
Здравко Хубенов (2024)

Персонал

Ръководство


Павел Стоев, проф. д-р, директор
Стоян Бешков, доц. д-р, заместник-директор
Тихомир Стефанов, доц. д-р, заместник-директор
Латинка Христова, доц. д-р, научен секретар
София Господинова, помощник-директор

Отдел Палеонтология и минералогия


Георги Марков, доц. д-р, завеждащ отдел
Латинка Христова, доц. д-р
Надежда Карастоянова, гл. ас. д-р
Недко Недялков, гл. ас. д-р, уредник (филиал Асеновград)
Димитър Плачийски, гл. ас. д-р (филиал Асеновград)
Ралица Богданова, магистър антрополог
Владимир Николов, ас.
Николай Спасов, д-р, експерт
Чавдар Каров, магистър минералог
Илия Димитров, магистър минералог, домакин
Мариела Томова, техн. сътрудник

Отдел Ботаника


Димитър Узунов, доц. д-р
Сълза Палпурина, гл. ас. д-р
Ирина Герасимова, магистър ботаник
Надежда Апостолова-Стоянова, ас.

Лаборатория по ботаника
ръководител: Ирина Герасимова, магистър ботаник

Отдел Безгръбначни животни


Ростислав Бекчиев, доц. д-р, завеждащ отдел
Стоян Бешков, проф. д-р
Павел Стоев, проф. д-р
Борислав Георгиев, доц. д-р
Станислав Абаджиев, доц. д-р
Стоян Лазаров, доц. д-р
Николай Симов, доц. д-р
Марио Лангуров, доц. д-р
Драгомир Димитров, доц. д-р
Фьодор Константинов, д-р
Ана Нахирнич-Бешкова, ас.
— Фани Бозарова, техн. сътрудник

Лаборатория по ентомология
ръководител: Николай Симов, доц. д-р

Отдел Гръбначни животни


Тихомир Стефанов, доц. д-р, завеждащ отдел
Георги Попгеоргиев, доц. д-р
Владислав Вергилов, доц. д-р
Иля Акоста, гл. ас. д-р
Виолета Желязкова, гл. ас. д-р
Стефания Каменова, гл. ас. д-р
Ния Тошкова, ас.
Златозар Боев, д.б.н., зоолог
Гиргина Даскалова, д-р, зоолог
Виолета Евтимова, д-р, зоолог
Асен Игнатов, д-р, зоолог
— Вера Христова, техн. сътрудник

Лаборатория по хистология
ръководител: Владислав Вергилов, доц. д-р

Администрация и експозиция


София Господинова, помощник-директор
Ася Асенова, доц. д-р, музеен педагог
— Милена Горанова, главен счетоводител
— Виктория Бонева, счетоводител
— Вяра Иванова, касиер, счетоводство
Силвия Тошева, експерт връзки с обществеността
Златка Яръмова, ръководител културни дейности
— Катрин Цветковска, библиотекар
— Веселина Лилова, служител човешки ресурси
— Станислав Пешич, продавач-консултант
— Антония Асенова, продавач-консултант
— Еманоилка Манолова, касиер
— Нели Ценова, касиер
— Стойка Чавдарова, касиер (филиал Асеновград)
— Владимир Будев, финансов контрольор
— Панайот Димитров, главен консерватор
Милена Колева, екскурзовод
Веселина Чирова, екскурзовод
— Петър Тотков, електротехник и експерт поддръжка на сгради
— Трифон Трифонов, специалист поддръжка на сгради
— Ивайло Стефанов, работник поддръжка на сгради