Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “0770”):

Polyommatus eroides
Erebia orientalis
Erebia rhodopensis
Euphydryas aurinia


Назад към предишната страница