Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2310”):

Pyrgus cacaliae
Polyommatus eroides
Erebia orientalis
Erebia rhodopensis
Erebia oeme


Назад към предишната страница