Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2750”):

Parnassius mnemosyne
Apatura iris
Apatura ilia
Limenitis populi


Назад към предишната страница