English · Български

Apatura iris
Apatura iris (фото: Б. Мицевски).

Apatura iris

(Linnaeus, 1758)
Статут — CORINE биотопи

Ареалът на вида включва Европа, южен Урал, северозападен Казахстан, североизточен Китай, Амур и Корея. В България рядък; съобщаван от 600 (долината на Искър: Панчарево) (Abadjiev, 2001: 238) до 1700 m (Рила: Боровец) (Буреш & Тулешков, 1929: 185).


Находища:

FM75: гр. Благоевград, 42.0167N, 23.1000E: [560 m] (Coene, 1976: 173) • FM86: р. Елешница, Рила, Кюстендилско: [1100 m] (Abadjiev, 1995: 20, 21) • FM96: Рилски манастир, Рила, Кюстендилско, 42.1333N, 23.3333E: [1000 m] (Буреш, 1912: 40) • FM99: с. Белчин, Рила, Софийско, 42.3500N, 23.3833E: [988 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 185) • FN77: Петрохански проход, Стара планина: [1500 m] (Бахметьев, 1902: 405) • FN82: Драгалевски манастир, Витоша, Софийско: 1000 m (Буреш & Тулешков, 1929: 185) • FN91: с. Бистрица, Витоша, Софийско, 42.58333N, 23.36667E: 1100 m (Буреш & Тулешков, 1929: 185) • FN91: с. Панчарево, Софийско, 42.6N, 23.417E: [600 m] (Abadjiev, 1995: 21) • FN92: София (Горубляне) (Bachmetjew, 1896—1897 (1896): 166) • FN95: гара Реброво, Искърски пролом, Софийско, 42.883N, 23.383E: [500 m] (Сливов, 1968: 146) • FP41: с. Горни Лом, Видинско, 43.4850N, 22.7475E: [453 m] (Abadjiev, 2001: 238) • GM01: х. Яне Сандански, Пирин, Благоевградско: [1230 m] (Lehmann, 1990: 124) • GM04: гр. Разлог, Благоевградско, 41.89N, 23.479E: [700 m] (Krzywicki, 1981: 32) • GM18: кур. Боровец, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.6E (Дряновски, 1909а: 74) • GM18: р. Сливница, Рила, Софийско (Graves, 1928: 65, 83) • GM18: вр. Соколец, Рила, Софийско (Буреш & Тулешков, 1929: 185) • GM28: с. Радуил, Рила, Софийско, 42.283N, 23.683E (Буреш & Тулешков, 1929: 185) • GM37: местн. Чаира, Рила, Софийско: 1050 m (Abadjiev, 2001: 238) • GM38: гр. Костенец, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.81667E (Nicholl, 1900: 68) • GM47: с. Голямо Белово, Пазарджишко, 42.183N, 23.983E: [300 m] (Буреш, 1914: 123) • GM47: р. Яденица (Буреш & Тулешков, 1929: 185) • GN01: с. Герман, Софийско, 42.617N, 23.417E: 950 m (Abadjiev, 2001: 238) • GN01: с. Пасарел, Софийско (Abadjiev, 2001: 238) • GN01: Урвич, Панчаревски пролом, Софийско (Буреш, 1940: 245) • GN24: пр. Витиня, Стара планина (Буреш & Тулешков, 1929: 185) • GN27: сп. Ослен, Искърски пролом (Сливов, 1968: 146) • KG66: Чепинска река, Родопи (Abadjiev, 1995: Pl. XIX, 122) • KG67: с. Варвара, Пазарджишко, 42.15N, 24.133E: [300 m] (Тулешков, 1965: 187) • KG82: гр. Девин, Родопи, Смолянско, 41.733N, 24.4E: [800 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 185) • KH74: Боатин, Стара планина (Abadjiev, 1995: 20, 141) • KH82: гр. Копривщица, Софийско, 42.63334N, 24.35E: [800 m] (Abadjiev, 1995: 21) • MH33: с. Бяла, Сливенско, 42.733N, 26.183E: [300 m] (Пигулев, 1899—1900 (1899): 23) • MH42: гр. Сливен, 42.686N, 26.329E: [300 m] (Бахметьев, 1902: 405) • MH43: местн. Кутелка, Сливенско: [900 m] (Чорбаджиев, 1919: 183) • NH26: с. Красимир, Варненско, 43.033N, 27.3E: [50 m] (Буреш, 1940: 247).


UTM карта на известното разпространение на Apatura iris в България
UTM карта на известното разпространение на Apatura iris в България.