Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2770”):

Zerynthia polyxena
Scolitantides orion
Maculinea arion
Apatura ilia
Nymphalis xanthomelas


Назад към предишната страница