Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2870”):

Scolitantides orion
Maculinea arion
Apatura iris
Limenitis populi


Назад към предишната страница