Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “3900”):

Maculinea arion
Coenonympha rhodopensis
Erebia medusa
Erebia alberganus
Erebia alberganus


Назад към предишната страница