Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “4040”):

Polyommatus eroides
Coenonympha rhodopensis
Erebia orientalis
Erebia medusa
Erebia alberganus
Boloria eunomia


Назад към предишната страница