Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “4800”):

Pseudophilotes vicrama
Glaucopsyche alexis
Maculinea arion
Lopinga achine
Melitaea aurelia
Brenthis hecate


Назад към предишната страница