Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “1820”):

Thymelicus acteon
Polyommatus eroides
Hipparchia senthes
Apatura iris
Limenitis populi


Назад към предишната страница