English · Български

Apatura metis
Apatura metis (фото: С. Бешков).

Apatura metis

Freyer, 1829
Статут — Бернска конвенция | Приложение II CORINE биотопи

Видът се среща в Източна Европа, Турция, югозападна Русия, Казахстан, западен Сибир, североизточен Китай, Амур, Корея и Япония. В България е разпространен в изолирани популации в ниските части. Включен е в Приложение II на Бернската конвенция.


Находища:

FL89: хълм Кожух, Благоевградско, 41.4333N, 23.2500E: [280 m] (Ganev, 1983b: 58) • FM72: гара Кресна, Кресненски пролом, Благоевградско, 41.7333N, 23.1500E: [232 m] (Krzywicki, 1981: 32) • FP44: с. Димово (СИ), Видинско, 43.7417N, 22.7269E: [164 m] (Abadjiev, 2001: 241) • FP50: гр. Чипровци, Монтанско, 43.3842N, 22.8808E: [478 m] (Abadjiev, 2001: 241) • GL09: гр. Мелник, Благоевградско, 41.517N, 23.4E: [300 m] (Krzywicki, 1981: 32) • GM47: с. Голямо Белово, Пазарджишко, 42.183N, 23.983E: [300 m] (Ганев, 1983: 92) • KG95: гр. Кричим, Пазарджишко, 42.05N, 24.467E: [100 m] (Буреш, 1912: 41) • KH59: с. Реселец, Плевенско, 43.23333N, 24.03333E: [100 m] (Abadjiev, 1995: 18) • KJ60: с. Чомаковци, Плевенско, 43.31667N, 24.06667E: [50 m] (Abadjiev, 1995: 18, Pl. XIX, 122, 140) • LG49: гр. Брезово, Пловдивско, 42.35N, 25.083E: [200 m] (Abadjiev, 1995: 19) • LH17: гр. Ловеч, 43.133N, 24.717E: [100 m] (Ганев, 1983: 92) • LH25: с. Бериево, Габровско, 42.967N, 24.883E: [200 m] (Buchsbaum, 1981/2: 77, 78) • LH95: с. Плаково, Великотърновско, 42.967N, 25.683E: [200 m] (Abadjiev, 1995: 18) • MG01: с. Долно Черковище, Хасковско: 180 m (Beshkov, Nowacki & Palka, 1999: 174) • MG23: гр. Любимец, Хасковско, 41.83333N, 26.08333E: [50 m] (Abadjiev, 2001: 241) • MH17: с. Кесарево, Великотърновско, 43.15N, 25.967E: [50 m] (Ganev, 1983b: 58) • MH33: с. Бяла, Сливенско, 42.733N, 26.183E: [300 m] (Rebel, 1903: 163—164) • MJ61: гр. Разград, 43.567N, 26.517E: [200 m] (Ганев, 1983: 92).


UTM карта на известното разпространение на Apatura metis в България
UTM карта на известното разпространение на Apatura metis в България.