English | Български

Зала 15 — Ненасекомни безгръбначни [местоположение]Зала 16 — РастенияЗала 15 — Ненасекомни безгръбначни [местоположение]Зала 14 — НасекомиЗали 10, 11, 12, 13 — БозайнициЗала 7 — РибиЗала 9 — ПалеонтологияЗала 8 — ПтициЗала 6 — Земноводни и влечугиЗала 5 — ПтициЗала 3 — Временни изложбиЗала 4 — Минералогия [Генезис на минералите]Зала 1 — Минералогия [Систематика на минералите]

Експозиции — Зала 15 — Ненасекомни безгръбначни

На IV етаж е подредена една малка зала с експонати, между които и забележителната колекция от морски обитатели, подарена от г-жа Дора Йолова и колекцията от кубински охлюви, подарена от проф. Антонио Нуньес Хименес.