English | Български
Къде съм? > Начало > Посетете ни

Национален природонаучен музей
бул. Цар Освободител 1
1000 София

телефон: 02 9874195

Дипляна на музея [PDF]

Схеми на етажите

Схема на залите на музея Зала 16 — Растения Зала 15 — Ненасекомни безгръбначни Зала 14 — Насекоми Зали 10, 11, 12, 13 — Бозайници Зала 7 — Риби Зала 9 — Палеонтология Зала 8 — Птици Зала 6 — Земноводни и влечуги Зала 5 — Птици Зала 3 — Временни изложби Зала 4 — Минералогия [Генезис на минералите] Зала 1 — Минералогия [Систематика на минералите]

Първи етаж


Зала 1 — Минералогия [Систематика на минералите]
Зала 4 — Минералогия [Генезис на минералите]

Втори етаж


Зала 5 — Птици
Зала 7 — Риби
Зала 8 — Птици

Трети етаж


Зали 10, 11, 12, 13 — Бозайници

Четвърти етаж


Зала 14 — Насекоми
Зала 16 — Растения