English | Български

Зала 16 — Растения [местоположение]Зала 16 — Растения [местоположение]Зала 15 — Ненасекомни безгръбначниЗала 14 — НасекомиЗали 10, 11, 12, 13 — БозайнициЗала 7 — РибиЗала 9 — ПалеонтологияЗала 8 — ПтициЗала 6 — Земноводни и влечугиЗала 5 — ПтициЗала 3 — Временни изложбиЗала 4 — Минералогия [Генезис на минералите]Зала 1 — Минералогия [Систематика на минералите]

Експозиции — Зала 16 — Растения

Експозицията е подредена на четвъртия етаж на музея. В изложбените витрини са представени лечебни растения, ранно-пролетни растения, високопланински растения, дървесни видове от България — ксилотека.

Характерни за експозицията са обемно изсушените видове, представени в естествената им среда на обитание. Експозицията има научно — образователен характер за учащите, както и за посетителите — природолюбители.