English | Български

Зала 3 — Временни изложби [местоположение]Зала 16 — РастенияЗала 15 — Ненасекомни безгръбначниЗала 14 — НасекомиЗали 10, 11, 12, 13 — БозайнициЗала 7 — РибиЗала 9 — ПалеонтологияЗала 8 — ПтициЗала 6 — Земноводни и влечугиЗала 5 — ПтициЗала 3 — Временни изложби [местоположение]Зала 4 — Минералогия [Генезис на минералите]Зала 1 — Минералогия [Систематика на минералите]

Експозиции — Зала 3 — Временни изложби

Зала Временни изложби е разположена срещу входа на музея. Честване на акад. Иван Буреш [горе]; изложба ‘Музей на паяка’ [долу]; фото изложба ‘България — Тайван: Пътуване с птиците’ [долу]. Снимки: (c) НПМ, С. Абаджиев
Честване на акад. Иван Буреш. Снимкa: (c) НПМ

Фото изложба 'България - Тайван: Пътуване с птиците'. Снимкa: (c) С. Абаджиев
Изложба 'Музей на паяка'. Снимкa: (c) НПМ

Зала Временни изложби е разположена срещу входа на музея и представлява фоайе с витрини, в които се излагат временни и гостуващи изложби.