English | Български

Зала 9 — Палеонтология [местоположение]Зала 16 — РастенияЗала 15 — Ненасекомни безгръбначниЗала 14 — НасекомиЗали 10, 11, 12, 13 — БозайнициЗала 7 — РибиЗала 9 — Палеонтология [местоположение]Зала 8 — ПтициЗала 6 — Земноводни и влечугиЗала 5 — ПтициЗала 3 — Временни изложбиЗала 4 — Минералогия [Генезис на минералите]Зала 1 — Минералогия [Систематика на минералите]

Експозиции — Зала 9 — Палеонтология

За наредбата на тази малка зала са използвани сбирки на палеонтолозите Иво Сапунов, Милка Енчева, Емилия Коюмджиева, Наталия Димитрова, Васил Цанков, Емил Белмустаков, Стойчо Бресковски. Залата е основно обновена и осъвременена през 1988 г. във връзка с честването на 100-годишния юбилей на музея.

В зала Палеонтология накратко е представена геоложката история на Земята, еволюцията на организмовия свят и са показани вкаменени останки от различните геоложки периоди. Специално внимание е отделено и на стратиграфията на България, илюстрирана със схеми и представителни образци от скали и фосили.

Нов стенен постер представя интересна информация за амонитите, група изчезнали в края на Мезозоя мекотели животни, чиито вкаменени останки днес са едни от най-интересните и красиви сред всички фосили. Един от най-впечатляващите експонати е гигантският амонит от горносантонския подетаж в Шуменското плато — Parapuzosia sp., на възраст около 84 милиона години. Диаметърът му достига 144 cm. Това е най-големият фосил — представител на безгръбначната фауна, намерен някога в България.

В залата са изложени и малък брой фосилни бозайници. По-интересните експонати са:
първият и единствен до момента череп на елена Megaloceros giganteus от България
най-късните останки от зубър (Bison bonasus) в страната
едни от най-ранните представители на гомфотериида Anancus arvernensis (Proboscidea) в Европа

Основната част от експозицията изкопаеми бозайници е представена в Палеонтологичния музей в Асеновград (филиал на НПМ).