English | Български

Доц. д-р Латинка Христова. Снимкa: (c) Асен Игнатов
Доц. д-р Латинка Христова. Снимкa: (c) Асен Игнатов

Латинка Христова

(доцент д-р)
телефон: 02 9885116 (в. 652); е-поща:

Родена на 2 септември 1968 г., гр. София
Завършила СУ ‘Св. Климент Охридски’ през 1993 г. Специалност геолог, специализация палеонтология и стратиграфия
От 1997 до 2003 — редовен докторант в Геологически институт — БАН
От 2005 г. на работа в Националния природонаучен музей — БАН, отдел Палеонтология и минералогия.

Област на научни изследвания


Палеонтология (таксономия и систематика на хипарионите, пещерни мечки, гръбначни от късната креда), палеоекология, биохронология, тафономия, стратиграфия.

Участие в научни проекти


2000—2007 — Съвместен проект между НПМ-БАН и Лабораторията ‘Динамика на човешката еволюция’ — CNRS, France — Териофауните от късния миоцен на България: еволюция на палеосредата и биогеографски сходства.
2010 — ‘Climate dynamics and the extinction of great apes during the late Miocene in Europe’ 2009—2011. Supported by the Fyssen Foundation (Principal Investigator: Gildas MERCERON, Univ. of Lyon1).
2012—2013 — The Balkan Valley Project (BVP). Granted by America for Bulgaria Foundation. Leading institution: State University of New York at Albany. Team leader Dr David Strait.
2013 — Проект на НПМ-БАН: Обособена позиция 2 (Създаване на експозиция) към проект ‘Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в община Ракитово, чрез адаптация на Палеонтологично находище — с. Дорково като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост Цепина’.
2014—2016 — ‘Palaeoenvironment, climate impacts, human dispersal and adaptations during the Pleistocene and Early Holocene in the Balkans’. FWO-BAS.
2014—2017 — Загадката на подредените мечи черепи: разкопки и проучвания в пещерата Мищин камък. Финансира се чрез дарение от ОББ.
2015—2017 — Създаване и поддръжка на палеоботанична колекция към Национален природонаучен музей — БАН.
2016—2018 — Траките — генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността; тема 3 — Природната обстановка в древността и произход на одомашняването и животновъдството по нашите земи и в Европа.
2008—2011 — ‘В търсене на най-ранната човешка предистория: палеонтологически проучвания на находището на най-късните неогенски хоминоиди в Eвропа — ‘Азмака’, край Чирпан. Финансира се чрез: Фондация ‘Развитие на българската наука’ — БАН.
2012—продължава — ‘В търсене на най-късните предчовешки хоминиди в Европа и проучване на средата им на живот’. Финансира се чрез дарение от ОББ.
2017—продължава — Участие в съвместни българо-македонски палеонтологически разкопки край Долни Дисан, Неготинско.
2018—2020 — ‘Comparison of the Neogene fossil mammals from China and Bulgaria’. Съвместен проект с Китайската академия на науките. (Grant No. GJHZ1885).
април 2018—април 2019 — ‘Провеждане на палеонтологически разкопки и проучвания в търсене на българските динозаври’. Финансира се чрез дарение от ОББ.

Най-нови публикации


Yaneva, M., Konyovska, R., Garevska, B., Hristova, L., Spassov, N., 2020. Sedimentary study of the Upper Miocene fossiliferous deposits in the Tikvesh Basin, Republic of North Macedonia. — Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 73 (4): 516—520. doi:10.7546/CRABS.2020.04.10

Nikolov, V., Yaneva, M., Dochev, D., Konyovska, R., Sergeeva, I., Hristova, L., 2020. Bone histology reveals the first record of titanosaur (Dinosauria; Sauropoda) from the Late Cretaceous Bulgaria. — Palaeontologia Electronica, 23 (1): a10. doi:10.26879/879

Nikolov, V., Dochev, D., Pavlishina, P., Brusatte, S., Yaneva, M., Konyovska, R., Vergilov, V., Simov, N., Spassov, N., Hristova, L., 2020. Welcome to “Cretaceous Park”: Three years of research at the Late Cretaceous tetrapod fossil site near the town of Tran, Western Srednogorie. — Review of the Bulgarian Geological Society, 81 (3): 141—143.

Hristova, L., 2020. Description of crocodylomorph teeth from the Late Cretaceous locality near Tran, Western Bulgaria. — Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences, 73 (3): 379—385. doi:10.7546/CRABS.2020.03.11

Frémondeau, D., Ottoni, C., Ivanova, S., Marinova, E., Spassov, N., Hristova, L., Konyovska, R., Van Neer, W., Lupianez, N, Gurova, M., 2020. New mtDNA and Isotopic Evidence on Late Pleistocene Cave Bears in the Balkans: the Case-study of Magura Cave, NW Bulgaria. — Acta Zoologica Bulgarica, 72 (3): 461—478.

Spassov, N., Geraads, D., Hristova, L., Markov, G. N., 2019. The Late Miocene (Turolian) mammal fauna from Gorna Sushitsa, Southwestern Bulgaria. — Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, 291 (3): 317—350.

Spassov, N., Iliev, N., Hristova, L., Ivanov, V., 2018. Typology of Thracian horses according to osteological analysis of skeletal remains and depictions from the antiquity. — Historia naturalis bulgarica, 25: 15—24. [PDF] doi:10.5281/zenodo.4043992

Spassov, N., Hristova, L., Iliev, N., 2018. The domesticated horses from the submerged prehistoric village of Urdoviza (Kiten) on the Bulgarian Black Sea coast — among the oldest known. — Historia naturalis bulgarica, 25: 11—14. [PDF] doi:10.5281/zenodo.4043978

Spassov, N., Hristova, L., 2018. Early Ursus etruscus Cuvier from the Middle Villafranchian carst cavern locality of Varshets (Bulgaria). — 24th International Cave Bear Symposium 2018, Chepelare, 27—30.09.2018.

Spassov, N., Geraads, D., Hristova, L., Markov, G. N., Garevska, B., Garevski, R., 2018. The late Miocene mammal faunas of the Republic of Macedonia (FYROM). — Palaeontographica A., 311 (1—6): 1—85.


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала