English | Български

Антоанета Илчева, геолог-палеонтолог, отговорник за научна колекция раннокредни корали. Снимкa: (c) С. Абаджиев
Антоанета Илчева, геолог-палеонтолог, отговорник за научна колекция раннокредни корали. Снимкa: (c) С. Абаджиев

Антоанета Илчева

(магистър геолог-палеонтолог)
е-поща:

Родена на 18 септември 1977 г. в София.
Образование: Минно-геоложки университет ‘Св. Иван Рилски’ (2003).
Специалност: геология и проучване на полезните изкопаеми, инженер-геолог, магистър.
Отговорник за научни колекции: колекция раннокредни корали.


Област на научни изследвания


История и каталогизиране на палеонтологичните колекции.

Текущи проекти


Каталог на типовата колекция ургонски корали
Каталог на юрски и кредни аптихуси
Каталог на къснокредни и палеогенски ехиниди
Нови теребратулидни брахиоподи от горната креда

Публикации


Vašíček, Z., Motchurova-Dekova, N., Ilcheva, A., Metodiev, L., 2012. Taxonomy of Late Jurassic - Early Cretaceous ribbed aptychi from Bulgaria. — Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie — Abhandlungen, 265 (3): 249—274.

Ilcheva, A., Motchurova-Dekova, N., 2011. Catalogue of the type collections of Early Cretaceous corals (Scleractinia, Anthozoa) at the National Museum of Natural History, Sofia. — Сп. Бълг. геол. д-во, 72 (1—3): 129—140.

Илчева, А., 2008. Първа публикувана находка от динозавър в България. — Сп. Бълг. геол. д-во, 69 (1—3): 128—129. [PDF]

Илчева, А., Мочурова-Декова, Н., Иванов, П., 2007. Откритие на откритието или как изследователи попаднаха на открито преди две десетилетия, но забравено в музея древно морско влечуго. — Сп. Бълг. геол. д-во, 68 (1—3): 185—187. [PDF]