English | Български

Д-р Марио Лангуров, ентомолог. Снимкa: (c) Николай Симов
Д-р Марио Лангуров, ентомолог. Снимкa: (c) Николай Симов

Марио Лангуров

(доцент д-р)
телефон: 02 9885116; е-поща:

Роден на 10 юли 1971 в София. Ентомолог.

Образование


средно образование (1985—1989): Национална природо-математическа гимназия ‘Акад. Л. Чакалов’
магистър (ентомология) (1989—1995): Софийски университет ‘Св. Кл. Охридски’, Биологически факултет, Катедра по зоология и антропология
доктор (ентомология) (2001): Институт по зоология при БАН [дисертация: Фаунистични, екологични и зоогеографски проучвания на семейство Phoridae (Diptera, Brachycera) от Витоша планина]

Област на научни изследвания


Таксономия и систематика на Phoridae (Diptera); дневни пеперуди от Балканския полуостров и Мала Азия; биологично разнообразие, консервационни проблеми на безгръбначните животни.

Експедиции


Албания (1994); Турция, през Анадола и системата Тавър до Понтийските планини (1996, 2014), Италия (2005) и редица други из Балканския полуостров (Сърбия, Македония, Гърция, Черна гора).

Най-нови публикации


Langourov, M., 2020. A new species of Triphleba Rondani (Diptera: Phoridae) from Kyrgyzstan with some other scuttle flies from the region. — Ecologica Montenegrina, 29: 34—39. [PDF]

Darlenski, R. B., Bogdanov, I. A., Langourov, M. S., Manuelyan, K. L., 2020. An outbreak of cellulitis-like insect dermatitis from black flies (Simuliidae) and treatment algorithm. — Dermatology and Venereology, 59 (2): 19—25. [PDF]

Abadjiev, S., Langourov, M., 2020. The type specimens of Papilionoidea in the collection of the National Museum of Natural History, Sofia (Lepidoptera). — Zootaxa, 4790 (3): 473—490. doi:10.11646/zootaxa.4790.3.3

Abadjiev, S., Langourov, M., 2020. Additional types of Papilionoidea from the collection of the National Museum of Natural History, Sofia (Lepidoptera). — Historia naturalis bulgarica, 41: 95—98. [PDF] doi:10.48027/hnb.41.12002

Асенова, А., Лангуров, М., Симов, Н., Бекчиев, Р., 2020. Бъдете равни с природата. Учебно помагало за деца от предучилищна възраст. — Община Кюстендил, Национален природонаучен музей—БАН, София, 56 с. [PDF]

Асенова, А., Лангуров, М., Симов, Н., Бекчиев, Р., 2020. Будите једнаки са природом. Кратка образовна књижица за децу предшколског узраста. — Општина Ћустендил, Национални природњачки музеј—БАН, Софија, 55 с. [PDF]

Langourov, M., Simov, N., Abadjiev, S., 2019. Notes on the distribution of some species of Lepidoptera in Kazakhstan. — Historia naturalis bulgarica, 36: 1—6. [PDF] doi:10.48027/hnb.36.01001

Langourov, M., 2019. New data on the Lepidoptera of Armenia (Lepidoptera: Papilionoidea). — SHILAP Revista de Lepidopterología, 47 (187): 415—435. [PDF]

Langourov, M., 2019. New data on the butterflies of Western Stara Planina Mts (Bulgaria & Serbia) (Lepidoptera, Papilionoidea). — Ecologica Montenegrina, 20: 119—162. [PDF]

Kechev, M., Langourov, M., 2019. New records of Lance flies (Diptera: Lonchaeidae) to Bulgaria and Montenegro with notes on the distribution of the family Lonchaeidae for the Balkan Peninsula. — Silva Balcanica, 20 (1): 85—88. [PDF]


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала