English | Български

Ния Тошкова. Снимкa: (c) Владимир Карадаков
Ния Тошкова. Снимкa: (c) Владимир Карадаков

Ния Тошкова

(асистент)
телефон: 089 4069084; е-поща:

Родена на 10 март 1992 г. в София.

Образование: Софийски университет 'Свети Климент Охридски', в момента студент в магистърски програми 'Физиология на животните' и 'Алгология и микология'; бакалавър по Екология и опазване на околната среда.

Изследователски интереси

Биология и разпространение на пещерната гъба Pseudogymnoascus destructans, разпространение, биология и екология на прилепите, биоспелеология, комуникация на науката.

Изследователски опит

Университета в Берн, Швейцария, 2012
Помощник за извършването на експерименти за определянето на хранителните стратегии на прилепите от вид Barbastella barbastellus съвместно с проф. Рафаел Арлета.
Института Макс Планк за Орнитология, Група по сензорна екология, Германия, 2013
Помощник за извършването на поведенчески експерименти с прилепи от вида Rhinolophus ferrumequinum

Текущи проекти

Разпространение на Pseudogymnoascus destructans в пещери, значими убежища на прилепи в България
'Невидимото богатство на подземния свят' — проект, целящ оценка на подземното биоразнообразие община Годеч и популяризиране на биоспелеологията сред широката общественост
Мониторинг на прилепните популации в България
Разработване и провеждане на детски ваканционни училища в музея
Представяне на музея на Софийския фестивал на науката и други научно-популяризаторски събития
Организация на студентски Клуб за научни дискусии в музея

Експедиции

Национална пещерна експедиция 'Тененгебирге', Австрия — 2014
Национална пещерна експедиция 'Радоина', Албания — 2013
Международна пещерна експедиция в Украйна — 2013
Национална пещерна експедиция 'Мая Арапит', Албания — 2010
Множество пещерни експедиции в България

Дипломни работи

Разпространение на Pseudogymnoascus destructans, причинител на синдрома на Белия нос. Спечелен грант за изработване на дипломна работа от Българска Фондация Биоразнообразие, 2014.

Публикации


Franziska Günter, F., Beaulieu, M., Freiberg, K. F., Welzel, I., Toshkova, N., Žagar, A., Simčič, T., Fischer, K., 2020. Genotype-environment interactions rule the response of a widespread butterfly to temperature variation. — Journal of Evolutionary Biology. doi:10.1111/JEB.13623

Желязкова, В., Тошкова, Н., Горанов, С., 2016. Прилепите и пещерите. — В: Спелеоложки проучвания на пещерите в община Годеч (част 1), Асоциация на спелеоклубове в София, 51—62. [PDF]

Toshkova, N., Zhelyazkova, V., 2016. Експедиция Хаваи. — BBC Знание, 72.

Toshkova, N., Zhelyazkova, V., 2016. Cave fungi. — In: Speleological Studies of Caves in Godech Municipality. Part 1. Sofia

Toshkova, N. L., Zhelyazkova, V. L., Puechmaille, S., Uzunov, B. A., Stoyneva-Gärtner, M. P., 2016. Review of the current status and future perspectives on Pseudogymnoascus destructans studies with reference to the species findings in Bulgaria. — Ann. Univ. Sof. 100 (2).

Petrov, B., Alexandrova, I., Karadakov, V., Georgieva, T., Toshkova, N., Zhelyazkova, V., 2014. Bats (Mammalia: Chiroptera) in Ponor Special Protection Area (Natura 2000), Western Bulgaria: Species Diversity and Distribution. — Acta zoologica bulgarica, 65 (Suppl. 5): 117—128.

Желязкова, В., Тошкова, Н., 2011. Приказка за един музей и още нещо... — Екология, биология и биотехнология, 6/2011: 72—78.