English | Български

д-р Димитър Узунов
д-р Димитър Узунов

Димитър Узунов

(доцент д-р)
е-поща:

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-9742-8956
Publons ID: AAA-9567-2020

Роден на 8 юли 1968 г. в Завет, България.
Чужди езици: български, италиански, английски, руски, сръбски, хърватски, босненски.

Образование2011—2013 — Политехнически университет на Марке, Италия, д-р — Функционален пейзаж на планината Сила Гранде, фитосоциология и геосинфитоценология (с особено внимание към хабитатите на Natura 2000); научен ръководител: Е. Бионди.
2013 — Университет в Рим 3, Италия и Масариков университет, Бърно, Република Чехия — Анализ на съобщества чрез програмата R / многовариантен анализ.
2006 Въвеждане в морфометричния анализ на висши растения. Университетите в Камерино и Калабрия.
2002—2003 — NATO-CNR Outreach Fellowships Programme: Растения с апенино-балканско разпространение: флористична и фитогеографска ревизия. Природозащитно състояние и оценка на мерките за защита.
2002 — Функционалност и приложение на ГИС технологиите в управлението на околната среда. Висш институт за опазване и изследвания на околната среда, Рим, Италия.
1996—1997 — Стаж в опазване на околната среда и устойчивото развитие. TEMPUS, София, България.
1995—1996 — Оценка на биоразнообразието на високопланинската флора на национален парк Пирин. MAB — Young Scientist Research Award. UNESCO.
1995—1998 — Институт по ботаника, Българска академия на науките, София, д-р (незащитена) — Флорогенетичен анализ на флората на планината Пирин, ЮЗ България.
1989—1993 — Биологически факултет, Софийски университет Св. Климент Охридски, София, България, магистър биология със специализация ботаника.

Област на научни изследвания


Ботаника, биоразнобразие, флористика, екология на растенията и техните съобщества, мониторинг и фитоценология.

Най-нови публикации


Puntillo, D., Uzunov, D., Gangale, C., 2022. Petalophyllum ralfsii (Wilson) Nees et Gottsche in Calabria: distribution, ecology and conservation. — Historia naturalis bulgarica, 44 (2): 15—21. [PDF] doi:10.48027/hnb.44.022

Uzunov, D., Conti, F., Gangale, C., Gullo, T., 2019. Scientific study on biodiversity of the protected landskape “Konjuh”. — CISP www.cisp-ngo.org, 2019, 17, 15, 87, 11—25, 93.

Conti, F., Bracchetti, L., Uzunov, D., Bartolucci, F., 2019. A new subspecies of Corydalis densiflora (Papaveraceae) from the Apennines (Italy). — Willdenowia, 49: 53—64.

Conti, F., Pennes, R., Uzunov, D., Bracchetti, L. Bartolucci, F., 2018. A new species of Oxytropis (Fabaceae) from Central Apennines (Italy). — Phytotaxa, 336 (1) 69—81.

Casacchia, T., D’Ippolito, C., Toma, C. C., Uzunov, D., Marrelli, M., Conforti, F., Statti, G., 2017. Red Clover Characterization: Trifolium patulum Tausch. — Revista de Chimie, 68 (11): 2523—2528.

Burrascano, S., Ripullone, F., Bernardo, L., Borghetti, M., Carli, E., Colangelo, M., Gangale, C., Gargano, D., Gentilesca, T., Luzzi, G., Passalacqua, N., Pelle, L., Rivelli, A. R., Sabatini, F. M., Schettino, A., Siclari, A., Uzunov, D., Blasi, C., 2017. It's a long way to the top: Plant species diversity in the transition from managed to old‐growth forests. — Jour. Of Veget. Sci.

Gangale, C. Uzunov, D., 2015. Foci Joniche e Bosco di Policoro. — In: Giacanelli, V., Guarino, R., Menegoni, P., Pignatti, S. (eds) Sistemi ambientali e Rete Natura 2000 della Regione Basilicata vol: I Coste e rilievi costieri tirrenici. Grafiche Zaccara snc.

Gangale, C. Uzunov, D., 2015. Cartografia della vegetazione e governance territoriale: 169—177. — In: Cristiano, D., Mendicino, G. Salerno, G. GIS Day Calabria 2015. Map design project. Rende.

Caruso, G., Uzunov, D., 2015. Schede per una Lista Rossa della Flora vascolare e crittogamica Italiana — Limonium lacinium Arrigoni. — Inf. Bot. It.

Gangale, C. Uzunov, D., 2014. Le comunità terofitiche anfibie della Sila: peculiarità floristiche e problemi di conservazione. — Bollettino Accademia Gioenia Sci. Nat., 47 (377): 79—84.


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала