Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “1480”):

Polyommatus eroides
Coenonympha rhodopensis
Erebia medusa
Erebia alberganus
Apatura iris
Neptis rivularis


Назад към предишната страница