English · Български

Pyrgus cinarae
Pyrgus cinarae (фото: Б. Мицевски).

Pyrgus cinarae

(Rambur, [1839])
Статут — Ендемичен вид

С изключение на няколко популации в централна Испания, видът се среща в южните Балкани, Турция и южен Урал. В България е много рядък и локален предимно в южната част на страната.


Находища:

FM73: с. Крупник, Благоевградско, 41.8500N, 23.1167E: 800 m (Buresch, 1918: 273) • FM80: гр. Сандански, Благоевградско, 41.5667N, 23.2833E: [296 m] (Krzywicki, 1981: 45) • GL09: гр. Мелник, Благоевградско, 41.517N, 23.4E: [300 m] (Abadjiev, 2001: 41) • GL28: Хамбар дере, Славянка, Благоевградско: 750—1000 m (Дряновски, 1931: 52) • GL29: хълм Градище, Пирин, Благоевградско: 800 m (Abadjiev, 2001: 41) • GL39: с. Копривлен (Ю), Благоевградско (Abadjiev, 2001: 41) • LF99: гр. Крумовград (И), Кърджалийско (Abadjiev, 2001: 41) • LG13: с. Югово, Родопи, Пловдивско, 41.883N, 4.8E: [500 m] (Abadjiev, 2001: 41) • LG24: Бачковски манастир, Родопи, Пловдивско (Abadjiev, 2001: 41) • LG24: р. Луковица, Пловдивско (Ганев & Бочаров, 1982: 105) • MG01: гр. Маджарово, Хасковско, 41.633N, 25.867E: [100 m] (Abadjiev, 2001: 41) • MG01: х. Момина скала, Хасковско (Abadjiev, 2001: 41) • MG20: с. Камилски дол, Хасковско, 41.6N, 26.067E: [300 m] (Abadjiev, 2001: 41) • MG25: с. Главан, Старозагорско, 42.067N, 26.1E: [300 m] (Abadjiev, 2001: 41) • MH22: гр. Сливен (З) (Abadjiev, 2001: 41) • MH42: гр. Сливен, 42.686N, 26.329E: [300 m] (Rebel, 1903: 197) • MH43: местн. Батмиш, Сливенско (Rebel, 1903: 197) • NJ90: гр. Балчик, Добричко, 43.383N, 28.167E: [50 m] (Caradja, 1931: 311).


UTM карта на известното разпространение на Pyrgus cinarae в България
UTM карта на известното разпространение на Pyrgus cinarae в България.