Гемология
English | Български
събота, 15 май 2021 г.


Гемология — скъпоценни камъни — характеристики, класификация, образци, библиотека
Родолит

ГЕМОЛОГИЯ — СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ

характеристики, класификация, образци, библиотека

Като скъпоценни камъни ние приемаме шлифовани образци от кристали на естествени видове минерали, имащи видима прозрачност и определена трайност. От известните над 4800 вида минерали (по данни на Международната минералогична асоциация), приблизително 150 отговарят на горните условия и образуват кристали с достатъчна големина, за да бъдат шлифовани.

Раздел ‘Класификация’ представя описания за 171 различни типа естествени скъпоценни камъни (106 вида минерали). Използвана е систематичната подредба на Никел-Щрунц (десето издание). Тъй като, при именуване, гемологията не винаги следва систематиката на минералите, са посочени и много от популярните разновидности или просто ‘имена’.

Селектор за бърза навигация

Класификация
Препоръчано

Сколецит

— Главно в кухини в базалти; в гнайси и амфиболити, в дайки, получени от сиенитни магми (Anthony et al., 2001—2005). Изключителна рядкост като фасетирани образци.
Сколецит

Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка. Освен това има 8 образци синтетични камъни.

Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище
Планински кристал — образец 0291

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Още образци скъпоценни камъни
Карнеол — образец 0021
Кордиерит — образец 0025
Серия гросулар-андрадит — образец 0026
Серия гросулар-андрадит — образец 0027

— Още от ‘Хранилище

Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.
Библиотека
Речник

калета — фасета на най-долния край на павилиона на фасетиран камък; много рядък елемент от съвременния дизайн
куприт — вид минерал; съобщавани са фасетирани образци
възглавница — често използвана форма при фасетирането на скъпоценен камък
възглавница триъгълник — често използвана форма при фасетирането на скъпоценен камък
Публикации

Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Eudialyte — Представя данните за евдиалит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Румянцева, Е. В. [Rumуantseva, E. V.], 1983 — Хромдравит — новый минерал из Карелии [Chromdravite — a new mineral from Karelia] — Публикувана през 1983 в ‘Записки Всесоюзного минералогического общества’; съдържа оригиналното описание на минерала хромдравит.