Гемология
English | Български
сряда, 25 ноември 2020 г.


Гемология — скъпоценни камъни — характеристики, класификация, образци, библиотека
Петалит

ГЕМОЛОГИЯ — СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ

характеристики, класификация, образци, библиотека

Като скъпоценни камъни ние приемаме шлифовани образци от кристали на естествени видове минерали, имащи видима прозрачност и определена трайност. От известните над 4800 вида минерали (по данни на Международната минералогична асоциация), приблизително 150 отговарят на горните условия и образуват кристали с достатъчна големина, за да бъдат шлифовани.

Раздел ‘Класификация’ представя описания за 171 различни типа естествени скъпоценни камъни (106 вида минерали). Използвана е систематичната подредба на Никел-Щрунц (десето издание). Тъй като, при именуване, гемологията не винаги следва систематиката на минералите, са посочени и много от популярните разновидности или просто ‘имена’.

Селектор за бърза навигация

Класификация
Препоръчано

Бастнезит

— Най-честият минерал със съдържание на редки земни елементи, обикновено хидротермален, въпреки че са известни и първични магмени находища; в гранит и алкални сиенити и пегматити; в карбонатити (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са много редки.
Бастнезит

Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка. Освен това има 8 образци синтетични камъни.

Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище
Елбаит — образец 0533

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Още образци скъпоценни камъни
Хризоберил — образец 0166
Опал — образец 0167
Йохачидолит — образец 0174
Жадеит — образец 0200

— Още от ‘Хранилище

Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.
Библиотека
Речник

алмандин — вид минерал; виж алмандин в ‘Класификация’
амазонит — разновидност на микроклина; виж амазонит в ‘Класификация’
амблигонит — вид минерал; виж амблигонит в ‘Класификация’
аметист — разновидност на кварца; виж аметист в ‘Класификация’
Публикации

Hausmann, J. F. L., 1813 — Triplit — Публикувана през 1813 в ‘Handbuch der Mineralogie’; съдържа оригиналното описание на минерала триплит.
Klaproth, M. H., 1795 — Prüfung eines smalteblauen Fossils, von Vorau — Публикувана през 1795 в ‘Beiträge zur Chemischen Kenntniss der Mineralkörper’; съдържа оригиналното описание на минерала лазулит.