Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Хромхалцедон


Селектор за бърза навигация

Хромхалцедон

Разновидност на халцедона, оцветена от хромови съединения. Известен също като мторолит.


Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0610 — 6.08 ct, Зимбабве, Западен Машоналенд, Маконде, Муторашанга.


Изглед галерия