Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Хранилище


Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка.

Допълнително има 8 образци синтетични камъни.

Още образци скъпоценни камъни

Планински кристал — образец 0300Планински кристал — образец 0300

Тегло: 326.60 ct; размери: 70.11 | 41.73 | 20.90 mm; форма: круша; цвят: безцветен. Голям, много чист образец; много добра смесен стил шлифовка.
Андезин — образец 0306Андезин — образец 0306

Тегло: 0.41 ct; размери: 4.99 | 4.95 | 3.32 mm; форма: кръг; цвят: умерено светлочервен; наситен. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Перидот — образец 0307Перидот — образец 0307

Тегло: 0.35 ct; размери: 4.41 | 4.40 | 2.70 mm; форма: кръг; цвят: умерено жълтеникавозелен; много леко сивкав. Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Перидот — образец 0310Перидот — образец 0310

Тегло: 0.37 ct; размери: 4.42 | 4.41 | 2.78 mm; форма: кръг; цвят: умерено жълтеникавозелен; много леко сивкав. Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Препоръчано
Актинолит

— Продукт на регионален или контактен метаморфизъм на магнезиев карбонат, мафични или ултрамафични скали (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са изключително редки.

Образец на снимката

Актинолит — образец 0075тегло: 1.48 ct; форма: овал. Много чист образец; смесен стил шлифовка; добре полиран. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.
Актинолит — образец 0075