Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Хранилище


Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка.

Допълнително има 8 образци синтетични камъни.

Още образци скъпоценни камъни

Йохачидолит — образец 0174Йохачидолит — образец 0174

Тегло: 0.03 ct; размери: 2.27 | 1.66 | 1.22 mm; форма: овал; цвят: умерено светло оранжево-жълт; наситен. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Жадеит — образец 0200Жадеит — образец 0200

Тегло: 3.01 ct; размери: 11.87 | 7.82 | 3.56 mm; форма: круша; цвят: умерено зелен; леко сивкав. Чист образец; добра шлифовка стил кабошон.
Опушен кварц — образец 0202Опушен кварц — образец 0202

Тегло: 11.11 ct; размери: 16.22 | 12.25 | 7.25 mm; форма: осмоъгълник; цвят: тъмно червеникавооранжев. Много чист образец; степенчат стил шлифовка.
Жадеит — образец 0203Жадеит — образец 0203

Тегло: 3.40 ct; размери: 12.25 | 7.89 | 3.81 mm; форма: круша; цвят: умерено зелен; леко сивкав. Чист образец; добра шлифовка стил кабошон.
Препоръчано
Титанит

— Известен още като сфен; чест акцесорен минерал в междинни и фелзични скали, пегматити и алпийски жили; в гнайси, шисти и някои скарни (Anthony et al., 2001—2005).

Образец на снимката

Титанит — образец 0313тегло: 0.62 ct; форма: кръг. Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Титанит — образец 0313