Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Хранилище


Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка.

Допълнително има 8 образци синтетични камъни.

Още образци скъпоценни камъни

Индиголит — образец 0329Индиголит — образец 0329

Тегло: 0.19 ct; размери: 3.61 | 3.60 | 2.52 mm; форма: кръг; цвят: светло много наситено зеленикаво син; много леко сивкав. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Индиголит — образец 0330Индиголит — образец 0330

Тегло: 0.18 ct; размери: 3.65 | 3.64 | 2.46 mm; форма: кръг; цвят: светло много наситено зеленикаво син; много леко сивкав. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Аметист — образец 0336Аметист — образец 0336

Тегло: 2.05 ct; размери: 8.12 | 8.06 | 5.83 mm; форма: кръг; цвят: умерено синкавовиолетов; леко сивкав. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Индиголит — образец 0338Индиголит — образец 0338

Тегло: 0.16 ct; размери: 3.57 | 3.54 | 2.37 mm; форма: кръг; цвят: умерено светло много наситено синкавозелен; леко сивкав. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Препоръчано
Епидот

— Характерен за няколко съобщества на регионално метаморфозирали скали и някои замърсени фелзични магмени скали; в контактната зона между магмени и варовити седиментни скали; от промяна на плагиоклаз (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са редки.

Образец на снимката

Епидот — образец 0054тегло: 0.52 ct; форма: осмоъгълник. Много чист образец; много добра степенчат стил шлифовка. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.
Епидот — образец 0054