Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Хранилище


Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка.

Допълнително има 8 образци синтетични камъни.

Още образци скъпоценни камъни

Бовенит — образец 0152Бовенит — образец 0152

Тегло: 5.12 ct; размери: 14.07 | 10.03 | 4.85 mm; форма: овал; цвят: умерено жълт; много леко кафеникав. Чист образец; много добра шлифовка стил кабошон.
Лунен камък — образец 0162Лунен камък — образец 0162

Тегло: 0.85 ct; размери: 7.04 | 5.03 | 3.18 mm; форма: овал; цвят: умерено червеникавооранжев; леко кафеникав. Чист образец; шлифовка стил кабошон.
Лунен камък — образец 0163Лунен камък — образец 0163

Тегло: 1.00 ct; размери: 6.95 | 5.00 | 3.89 mm; форма: овал; цвят: умерено червеникавооранжев; леко кафеникав. Чист образец; шлифовка стил кабошон.
Магнезит — образец 0164Магнезит — образец 0164

Тегло: 4.86 ct; размери: 11.55 | 9.62 | 6.01 mm; форма: осмоъгълник; цвят: безцветен. Много чист образец; добра степенчат стил шлифовка. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.
Препоръчано
Церусит

— Чест в окислителната зона на оловни залежи, където може да представлява важна руда (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са много редки. Най-големият фасетиран камък е 408 каратов от Цумеб, Намибия (Arem, 1987: 64).

Образец на снимката

Церусит — образец 0029тегло: 3.71 ct; форма: осмоъгълник. Много чист образец; много добра степенчат стил шлифовка. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.
Церусит — образец 0029