Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Хранилище


Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка.

Допълнително има 8 образци синтетични камъни.

Още образци скъпоценни камъни

Петшит — образец 0081Петшит — образец 0081

Тегло: 0.20 ct; размери: 5.06 | 2.97 | 2.08 mm; форма: овал; цвят: светлосин; много леко сивкав. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Гари Айзенберг, Ноксвил, Тенеси.
Петшит — образец 0082Петшит — образец 0082

Тегло: 0.30 ct; размери: 5.07 | 3.15 | 2.18 mm; форма: овал; цвят: светлосин; много леко сивкав. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Гари Айзенберг, Ноксвил, Тенеси.
Фриделит — образец 0086Фриделит — образец 0086

Тегло: 0.35 ct; размери: 5.96 | 3.01 | 2.23 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено тъмно оранжево-червен; наситен. Чист образец; много добра степенчат стил шлифовка.
Серия гросулар-хибшит — образец 0089Серия гросулар-хибшит — образец 0089

Тегло: 6.99 ct; размери: 13.25 | 9.85 | 6.07 mm; форма: овал; цвят: умерено светлочервен; много леко кафеникав. Чист образец; много добра шлифовка стил кабошон.
Препоръчано
Епидот

— Характерен за няколко съобщества на регионално метаморфозирали скали и някои замърсени фелзични магмени скали; в контактната зона между магмени и варовити седиментни скали; от промяна на плагиоклаз (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са редки.

Образец на снимката

Епидот — образец 0054тегло: 0.52 ct; форма: осмоъгълник. Много чист образец; много добра степенчат стил шлифовка. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.
Епидот — образец 0054