Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Хранилище


Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка.

Допълнително има 8 образци синтетични камъни.

Още образци скъпоценни камъни

Кунцит — образец 0146Кунцит — образец 0146

Тегло: 7.25 ct; размери: 15.93 | 8.56 | 7.12 mm; форма: овал; цвят: умерено светловиолетов; много леко сивкав. Много чист образец; много добра португалски стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Рубин — образец 0147Рубин — образец 0147

Тегло: 0.02 ct; размери: 1.96 | 1.93 | 1.20 mm; форма: кръг; цвят: умерено тъмнопурпурен; наситен. Малък, много чист образец; отлична шлифовка стил брилянт. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Сапфир — образец 0148Сапфир — образец 0148

Тегло: 0.18 ct; размери: 4.99 | 2.54 | 1.97 mm; форма: маркиз; цвят: безцветен. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Бовенит — образец 0152Бовенит — образец 0152

Тегло: 5.12 ct; размери: 14.07 | 10.03 | 4.85 mm; форма: овал; цвят: умерено жълт; много леко кафеникав. Чист образец; много добра шлифовка стил кабошон.
Препоръчано
Кордиерит

— В термично метаморфозирали аргилитни седименти и регионално метаморфозирали шисти, гнайси; в мафични магмени скали и гранити (Anthony et al., 2001—2005). Скъпоценният камък носи името иолит.

Образец на снимката

Кордиерит — образец 0214тегло: 0.18 ct; форма: овал. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Гари Айзенберг, Ноксвил, Тенеси.
Кордиерит — образец 0214