Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Хранилище


Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка.

Допълнително има 8 образци синтетични камъни.

Още образци скъпоценни камъни

Ахат — образец 0119Ахат — образец 0119

Тегло: 4.42 ct; размери: 13.33 | 13.30 | 3.20 mm; форма: кръг; цвят: тъмно червеникавооранжев. Чист образец; много добра шлифовка стил кабошон.
Променящ цвета си гранат — образец 0120Променящ цвета си гранат — образец 0120

Тегло: 0.61 ct; размери: 5.60 | 4.07 | 3.11 mm; форма: овал; цвят: умерено много наситено зеленикаво син; леко сивкав. Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Промяната на цвета се дължи на относително високо съдържание на ванадий (Schmetzer & Bernhardt, 1999). Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Кордиерит — образец 0123Кордиерит — образец 0123

Тегло: 0.21 ct; размери: 5.07 | 3.09 | 2.16 mm; форма: овал; цвят: умерено светлосин; много леко сивкав. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Гари Айзенберг, Ноксвил, Тенеси.
Ахат — образец 0124Ахат — образец 0124

Тегло: 4.37 ct; размери: 13.15 | 13.13 | 3.25 mm; форма: кръг; цвят: тъмно червеникавооранжев. Чист образец; много добра шлифовка стил кабошон.
Препоръчано
Епидот

— Характерен за няколко съобщества на регионално метаморфозирали скали и някои замърсени фелзични магмени скали; в контактната зона между магмени и варовити седиментни скали; от промяна на плагиоклаз (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са редки.

Образец на снимката

Епидот — образец 0054тегло: 0.52 ct; форма: осмоъгълник. Много чист образец; много добра степенчат стил шлифовка. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.
Епидот — образец 0054