Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Хранилище


Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка.

Допълнително има 8 образци синтетични камъни.

Още образци скъпоценни камъни

Везувианит — образец 0486Везувианит — образец 0486

Тегло: 1.45 ct; размери: 8.08 | 6.05 | 4.20 mm; форма: овал; цвят: тъмно жълтеникавозелен. Много чист образец; смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Хамбергит — образец 0487Хамбергит — образец 0487

Тегло: 0.28 ct; размери: 8.34 | 2.59 | 1.87 mm; форма: правоъгълник; цвят: безцветен. Много чист образец; много добра степенчат стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Хиацинт — образец 0488Хиацинт — образец 0488

Тегло: 0.43 ct; размери: 4.57 | 4.56 | 2.75 mm; форма: кръг; цвят: умерено светложълт; много леко кафеникав. Много чист образец; много добра шлифовка стил брилянт. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Хамбергит — образец 0489Хамбергит — образец 0489

Тегло: 0.26 ct; размери: 5.15 | 3.86 | 2.54 mm; форма: овал; цвят: безцветен. Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Препоръчано
Данбурит

— В гранит и метаморфозирали карбонатни скали, свързани с хидротермална дейност (Anthony et al., 2001—2005).

Образец на снимката

Данбурит — образец 0122тегло: 0.41 ct; форма: кръг. Много чист образец; много добра португалски стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Данбурит — образец 0122