Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Хранилище


Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка.

Допълнително има 8 образци синтетични камъни.

Още образци скъпоценни камъни

Хиацинт — образец 0221Хиацинт — образец 0221

Тегло: 1.55 ct; размери: 8.59 | 4.48 | 3.35 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено червеникавооранжев; наситен. Много чист образец; много добра шлифовка стил радиант. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Опал — образец 0227Опал — образец 0227

Тегло: 1.66 ct; размери: 12.18 | 5.57 | 3.79 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено оранжево-червен; много леко кафеникав. Много чист образец от разновидността ‘огнен опал’; степенчат стил шлифовка.
Гранат малая — образец 0230Гранат малая — образец 0230

Тегло: 0.20 ct; размери: 3.53 | 3.50 | 2.21 mm; форма: кръг; цвят: светло червеникавооранжев; много леко кафеникав. Много чист образец; добра шлифовка стил брилянт. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Данбурит — образец 0234Данбурит — образец 0234

Тегло: 0.81 ct; размери: 7.43 | 5.50 | 3.71 mm; форма: овал; цвят: безцветен. Много чист образец; много добра шлифовка стил брилянт. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Препоръчано
Кианит

— В гнайси, шисти, включени пегматити и кварцови жили, от регионален метаморфизъм на седиментни скали (Anthony et al., 2001—2005).

Образец на снимката

Кианит — образец 0481тегло: 0.59 ct; форма: овал. Чист образец; смесен стил шлифовка; добре полиран.
Кианит — образец 0481