Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Хранилище


Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка.

Допълнително има 8 образци синтетични камъни.

Още образци скъпоценни камъни

Индиголит — образец 0043Индиголит — образец 0043

Тегло: 0.29 ct; размери: 4.17 | 4.16 | 2.70 mm; форма: кръг; цвят: светло синкавозелен; наситен. Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Млечен кварц — образец 0044Млечен кварц — образец 0044

Тегло: 1.76 ct; размери: 9.89 | 7.82 | 4.48 mm; форма: овал; цвят: много светлосив. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка.
Гранат малая — образец 0048Гранат малая — образец 0048

Тегло: 1.10 ct; размери: 6.54 | 5.48 | 3.90 mm; форма: овал; цвят: светлочервен; много леко кафеникав. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Хиацинт — образец 0051Хиацинт — образец 0051

Тегло: 0.42 ct; размери: 4.52 | 4.50 | 2.65 mm; форма: кръг; цвят: умерено светложълт; много леко кафеникав. Много чист образец; много добра шлифовка стил брилянт. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Препоръчано
Бастнезит

— Най-честият минерал със съдържание на редки земни елементи, обикновено хидротермален, въпреки че са известни и първични магмени находища; в гранит и алкални сиенити и пегматити; в карбонатити (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са много редки.

Образец на снимката

Бастнезит — образец 0280тегло: 0.75 ct; форма: овал. Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка.
Бастнезит — образец 0280