Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хранилище

Някои изключителни образци скъпоценни камъни от нашето ‘Хранилище’

Хранилище


Раздел ‘Хранилище’ съдържа данни и снимки за 760 образци скъпоценни камъни. Най-малкият е само 1.96 mm (0.02 ct) рубин от Мозамбик, а най-големият — 70.11 mm (326.60 ct) планински кристал от Африка.

Допълнително има 8 образци синтетични камъни.

Още образци скъпоценни камъни

Гранат малая — образец 0399Гранат малая — образец 0399

Тегло: 0.20 ct; размери: 3.51 | 3.47 | 2.21 mm; форма: кръг; цвят: умерено светло наситено пурпурно червен; леко кафеникав. Много чист образец; добра шлифовка стил брилянт. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Андезин — образец 0410Андезин — образец 0410

Тегло: 0.42 ct; размери: 4.99 | 4.94 | 3.24 mm; форма: кръг; цвят: умерено червен; наситен. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Орегонски слънчев камък — образец 0447Орегонски слънчев камък — образец 0447

Тегло: 0.53 ct; размери: 6.03 | 4.12 | 2.88 mm; форма: осмоъгълник; цвят: светло червеникавооранжев; много леко кафеникав. Много чист образец; добра степенчат стил шлифовка. Източник: Гари Айзенберг, Ноксвил, Тенеси.
Везувианит — образец 0486Везувианит — образец 0486

Тегло: 1.45 ct; размери: 8.08 | 6.05 | 4.20 mm; форма: овал; цвят: тъмно жълтеникавозелен. Много чист образец; смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Препоръчано
Санидин

— Най-чест във фелзични вулканични скали; във вулканично стъкло; също от мафични, високотемпературни контактни метаморфни и хидротермално променени скали; от еклогитни нодули в кимберлит (Anthony et al., 2001—2005).

Образец на снимката

Санидин — образец 0017тегло: 1.08 ct; форма: овал. Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.
Санидин — образец 0017