Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация


Селектор за бърза навигация
Класификация

Андалузит
Андалузит

— Резултат на контактен метаморфизъм на глинести седименти, също така и в регионално метаморфозирали шисти. Рядък в гранити и пегматити (Anthony et al., 2001—2005).

Образец на снимката

Андалузит — образец 0034тегло: 0.55 ct; форма: кръг. Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.

Класификация


Раздел ‘Класификация’ представя описания за 171 различни типа естествени скъпоценни камъни (106 вида минерали). Използвана е систематичната подредба на Никел-Щрунц (десето издание). В момента на разположение са образци от посочените по-долу класове. Тъй като, при именуване, гемологията не винаги следва систематиката на минералите, са посочени и много от популярните разновидности или просто ‘имена’.

Класове по Никел-Щрунц

1. Елементи
2. Сулфиди и сулфосоли
3. Халиди
4. Оксиди и хидроксиди
5. Карбонати (Нитрати)
6. Борати
7. Сулфати
8. Фосфати, арсенати, ванадати
9. Силикати


Препоръчано
Гадолинит

— В гранит и алкални гранитни пегматити (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са изключително редки.

Образец на снимката

Гадолинит — образец 0087тегло: 2.21 ct; форма: осмоъгълник. Чист, непрозразен образец; много добра степенчат стил шлифовка. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.
Гадолинит — образец 0087