Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация


Селектор за бърза навигация
Класификация

Власовит
Власовит

— Късна фаза в нефелинови сиенити, сиенитни пегматити и по протежението на контактната зона на диференциран алкален масив (масив Ловозеро, Русия) (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са изключително редки.

Образец на снимката

Власовит — образец 0006тегло: 0.22 ct; форма: възглавница триъгълник. Много чист образец; много добра шлифовка стил брилянт. Образецът е от серията, спомената от Overlin, 2012. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.

Класификация


Раздел ‘Класификация’ представя описания за 171 различни типа естествени скъпоценни камъни (106 вида минерали). Използвана е систематичната подредба на Никел-Щрунц (десето издание). В момента на разположение са образци от посочените по-долу класове. Тъй като, при именуване, гемологията не винаги следва систематиката на минералите, са посочени и много от популярните разновидности или просто ‘имена’.

Класове по Никел-Щрунц

1. Елементи
2. Сулфиди и сулфосоли
3. Халиди
4. Оксиди и хидроксиди
5. Карбонати (Нитрати)
6. Борати
7. Сулфати
8. Фосфати, арсенати, ванадати
9. Силикати


Препоръчано
Кордиерит

— В термично метаморфозирали аргилитни седименти и регионално метаморфозирали шисти, гнайси; в мафични магмени скали и гранити (Anthony et al., 2001—2005). Скъпоценният камък носи името иолит.

Образец на снимката

Кордиерит — образец 0214тегло: 0.18 ct; форма: овал. Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Гари Айзенберг, Ноксвил, Тенеси.
Кордиерит — образец 0214