Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация


Селектор за бърза навигация
Класификация

Евклаз
Евклаз

— Продукт на разграждане на берил в пегматити и в нискотемпературни алпийски жили (Anthony et al., 2001—2005). Изключително рядък скъпоценен камък.

Образец на снимката

Евклаз — образец 0319тегло: 0.92 ct; форма: овал. Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Източник: Дона и Джон Роудс, D&J Rare Gems, Ltd.

Класификация


Раздел ‘Класификация’ представя описания за 171 различни типа естествени скъпоценни камъни (106 вида минерали). Използвана е систематичната подредба на Никел-Щрунц (десето издание). В момента на разположение са образци от посочените по-долу класове. Тъй като, при именуване, гемологията не винаги следва систематиката на минералите, са посочени и много от популярните разновидности или просто ‘имена’.

Класове по Никел-Щрунц

1. Елементи
2. Сулфиди и сулфосоли
3. Халиди
4. Оксиди и хидроксиди
5. Карбонати (Нитрати)
6. Борати
7. Сулфати
8. Фосфати, арсенати, ванадати
9. Силикати


Препоръчано
Данбурит

— В гранит и метаморфозирали карбонатни скали, свързани с хидротермална дейност (Anthony et al., 2001—2005).

Образец на снимката

Данбурит — образец 0122тегло: 0.41 ct; форма: кръг. Много чист образец; много добра португалски стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.
Данбурит — образец 0122