Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация


Селектор за бърза навигация
Класификация

Еремеевит
Еремеевит

— Рядък къснохидротермален минерал, образуван в гранитни пегматити (Anthony et al., 2001—2005). Един от най-редките скъпоценни камъни.

Образец на снимката

Еремеевит — образец 0586тегло: 0.14 ct; форма: овал. Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.

Класификация


Раздел ‘Класификация’ представя описания за 171 различни типа естествени скъпоценни камъни (106 вида минерали). Използвана е систематичната подредба на Никел-Щрунц (десето издание). В момента на разположение са образци от посочените по-долу класове. Тъй като, при именуване, гемологията не винаги следва систематиката на минералите, са посочени и много от популярните разновидности или просто ‘имена’.

Класове по Никел-Щрунц

1. Елементи
2. Сулфиди и сулфосоли
3. Халиди
4. Оксиди и хидроксиди
5. Карбонати (Нитрати)
6. Борати
7. Сулфати
8. Фосфати, арсенати, ванадати
9. Силикати


Препоръчано
Синхалит

— Рядък акцесорен минерал, формиран в богати на бор скарни при контакта на варовици с гранит или гнайс (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са сравнително редки. Най-големият фасетиран камък е 158 каратов от Шри Ланка (Arem, 1987: 173).

Образец на снимката

Синхалит — образец 0150тегло: 1.43 ct; форма: възглавница. Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка.
Синхалит — образец 0150