Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Библиотека > Всички публикацииВсички публикации

Anderson, B. W., Claringbull, G. F., Davis, R. J., Hill, D. K., 1961. Ekanite, a New Metamict Mineral from Ceylon — Nature 190: 997.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005. Actinolite — Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America, Chantilly, VA, http://www.handbookofmineralogy.org/.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005. Adamite — Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America, Chantilly, VA, http://www.handbookofmineralogy.org/.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005. Aegirine — Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America, Chantilly, VA, http://www.handbookofmineralogy.org/.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005. Aeschynite-(Y) — Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America, Chantilly, VA, http://www.handbookofmineralogy.org/.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005. Afghanite — Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America, Chantilly, VA, http://www.handbookofmineralogy.org/.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005. Alabandite — Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America, Chantilly, VA, http://www.handbookofmineralogy.org/.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005. Albite — Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America, Chantilly, VA, http://www.handbookofmineralogy.org/.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005. Allanite-(Ce) — Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America, Chantilly, VA, http://www.handbookofmineralogy.org/.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005. Almandine — Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America, Chantilly, VA, http://www.handbookofmineralogy.org/.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005. Amblygonite — Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America, Chantilly, VA, http://www.handbookofmineralogy.org/.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005. Analcime — Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America, Chantilly, VA, http://www.handbookofmineralogy.org/.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005. Anatase — Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America, Chantilly, VA, http://www.handbookofmineralogy.org/.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005. Andalusite — Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America, Chantilly, VA, http://www.handbookofmineralogy.org/.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005. Andesine — Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America, Chantilly, VA, http://www.handbookofmineralogy.org/.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005. Andradite — Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America, Chantilly, VA, http://www.handbookofmineralogy.org/.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005. Anglesite — Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America, Chantilly, VA, http://www.handbookofmineralogy.org/.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005. Anhydrite — Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America, Chantilly, VA, http://www.handbookofmineralogy.org/.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005. Anorthite — Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America, Chantilly, VA, http://www.handbookofmineralogy.org/.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005. Anthophyllite — Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America, Chantilly, VA, http://www.handbookofmineralogy.org/.

Всички публикации — 283
страница 1 от 15 следваща последна