Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Friedelite — Представя данните за фриделит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Petalite — Представя данните за петалит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Microcline — Представя данните за микроклин; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Orthoclase — Представя данните за ортоклаз; от ‘Handbook of Mineralogy’.


Речник
кристобалит — вид минерал; данни; съставна част на опала
корона — горната част на фасетиран камък
кубанит — вид минерал; данни; съществуват фасетирани образци
шип — най-долният край на павилиона на фасетиран камък