Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Jadeite — Представя данните за жадеит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Spodumene — Представя данните за сподумен; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Actinolite — Представя данните за актинолит; от ‘Handbook of Mineralogy’.


Речник
скаполит — обикновено се отнася само до серията мариалит-мейонит
шеелит — вид минерал; виж шеелит в ‘Класификация’
шистаметаморфна скала със средни до големи зърна от слюдени люспи
шерл — вид минерал; виж шерл в ‘Класификация’