Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Fluorite — Представя данните за флуорит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Sellaite — Представя данните за селаит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Alabandite — Представя данните за алабандит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Pyrite — Представя данните за пирит; от ‘Handbook of Mineralogy’.


Речник
меланит — разновидност на андрадита; виж меланит в ‘Класификация’
метаморфна скала — един от трите основни типа скали; формира се от преобразуването на магмена или седиментна скала под въздействието на висока температура и налягане
слюда — група слоести силикатни минерали, която включва няколко тясно свързани материали, имащи близо до съвършена базална цепителност
микроклин — вид минерал; виж микроклин в ‘Класификация’