Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Azurite — Представя данните за азурит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Haidinger, W., 1845 — Cerussit — Публикувана през 1845 в ‘Handbuch der Bestimmenden Mineralogie’; съдържа оригиналното описание на минерала церусит.
Hauy, O., 1791 — Sur l’Arragonite de Werner — Публикувана през 1791 в ‘Bulletin des Sciences, par la Société Philomathique de Paris’; съдържа оригиналното описание на минерала арагонит.
Saussure, H. B., 1792 — Analyse de la dolomie — Публикувана през 1792 в ‘Observations sur la Physique, sur l’Histoire Naturelle et sur les Arts’; съдържа оригиналното описание на минерала доломит.


Речник
метаморфна скала — един от трите основни типа скали; формира се от преобразуването на магмена или седиментна скала под въздействието на висока температура и налягане
слюда — група слоести силикатни минерали, която включва няколко тясно свързани материали, имащи близо до съвършена базална цепителност
микроклин — вид минерал; виж микроклин в ‘Класификация’
млечен кварц — разновидност на кварца; виж млечен кварц в ‘Класификация’