Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Spinel — Представя данните за шпинел; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Hainschwang, T., Notari, F., Massi, L., Armbruster, T., Rondeau, B., Fritsch, E., Nagashima, M., 2010 — Hibonite: A New Gem Mineral — Съобщава 0.23 g оранжево-кафяв кристал, 0.39 ct степенчато шлифован, фасетиран от него, камък и 0.71 g кристал от хибонит; всичките от Мианмар.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Quartz — Представя данните за кварц; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Cristobalite — Представя данните за кристобалит; от ‘Handbook of Mineralogy’.


Речник
оолит — (камък яйце); седиментна скала, образувана от сферични зърна, съставени от концентрични слоеве
опал — вид минерал; виж опал в ‘Класификация’
опалесценция — тип дихроизъм видим в опали; камъните изглеждат жълтеникавочервени при преминаваща светлина и сини в разсеяната светлина, перпендикулярна на преминаваща светлина
непрозрачен — степен за чистота при скъпоценните камъни; не пропуска светлината, силно включен; някои камъни са естествено непрозрачни