Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Pyrite — Представя данните за пирит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Sperrylite — Представя данните за сперилит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Skutterudite — Представя данните за скутерудит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Freibergite — Представя данните за фрайбергит; от ‘Handbook of Mineralogy’.


Речник
серпентин — група минерали
серпентинов жад — скала; виж серпентинов жад в ‘Класификация’
глинеста шиста — финозърнеста седиментна скала, съставена от кал, която е смесица от люспи от глинести минерали и малки фрагменти от други минерали, особено кварц и калцит