Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
Huot, J. J. N., 1841 — Genre. Lanthane. 2 Espèce, Bastnaesite — Публикувана през 1841 в ‘Nouveau Manuel Complet de Minéralogie’; съдържа оригиналното описание на минерала бастнезит.
Jobbins, E. A., Tresham, A. E., Young, B. R., 1975 — Magnesioaxinite, a new mineral found as a blue gemstone from Tanzania — Публикувана през 1975 в ‘Journal of Gemmology’; съдържа оригиналното описание на минерала магнезиоаксинит.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Epidote — Представя данните за епидот; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Haüy, R. J., 1801 — Epidote, (m.) c’est-à-dire, qui a reçu un accroissement — Публикувана през 1801 в ‘Traité de Minéralogie’; съдържа оригиналното описание на минерала епидот.


Речник
сапфирин — вид минерал; виж сапфирин в ‘Класификация’
скаполит — обикновено се отнася само до серията мариалит-мейонит
шеелит — вид минерал; виж шеелит в ‘Класификация’
шистаметаморфна скала със средни до големи зърна от слюдени люспи