Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
Anderson, B. W., Claringbull, G. F., Davis, R. J., Hill, D. K., 1961 — Ekanite, a New Metamict Mineral from Ceylon — Публикувана през 1961 в ‘Nature’; съдържа оригиналното описание на минерала еканит.
Schweizer, E., 1840 — XIV. Ueber den Antigorit, ein neues Mineral — Публикувана през 1840 в ‘Annalen der Physik und Chemie’; съдържа оригиналното описание на минерала антигорит.
Bertrand, E., 1876 — Sur un nouveau minéral des Pyrénees — Публикувана през 1876 в ‘Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l’Académie des Sciences’; съдържа оригиналното описание на минерала фриделит.
Breithaupt, J. F. A., 1830 — Ueber die Felsite und einige deue Specien ihres Geschlechts — Публикувана през 1830 в ‘Journal für Chemie und Physik’; съдържа оригиналното описание на минерала микроклин.


Речник
ортоклаз — вид минерал; виж ортоклаз в ‘Класификация’
овал — често използвана форма при фасетирането на скъпоценен камък
пейнит — вид минерал; данни; съществуват фасетирани образци
паргасит — вид минерал; виж паргасит в ‘Класификация’