Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
Hausmann, J. F. L., 1813 — Triplit — Публикувана през 1813 в ‘Handbuch der Mineralogie’; съдържа оригиналното описание на минерала триплит.
Klaproth, M. H., 1795 — Prüfung eines smalteblauen Fossils, von Vorau — Публикувана през 1795 в ‘Beiträge zur Chemischen Kenntniss der Mineralkörper’; съдържа оригиналното описание на минерала лазулит.
Pough, F. H., Henderson, E. P., 1945 — Brazilianite, a new phosphate mineral — Публикувана през 1945 в ‘American Mineralogist’; съдържа оригиналното описание на минерала бразилианит.
Rammelsberg, C. F., 1860 — Apatit — Публикувана през 1860 в ‘Handbuch der Mineralchemie’; съдържа оригиналното описание на минерала флуорапатит.


Речник
аланит — вид минерал; данни; съществуват фасетирани образци
алмандин — вид минерал; виж алмандин в ‘Класификация’
амазонит — разновидност на микроклина; виж амазонит в ‘Класификация’
амблигонит — вид минерал; виж амблигонит в ‘Класификация’