Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > БиблиотекаБиблиотека


Библиотека


Понастоящем в ‘Библиотека’ има 283 библиографски справки и резюмета за публикации с гемологична или минералогична тематика. Разделът включва също и терминологичен речник с 391 понятия.

Публикации
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Londonite — Представя данните за лондонит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Rhodizite — Представя данните за родицит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Hambergite — Представя данните за хамбергит; от ‘Handbook of Mineralogy’.
Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., Nichols, M. C. (Eds), 2001—2005 — Jeremejevite — Представя данните за еремеевит; от ‘Handbook of Mineralogy’.


Речник
аланит — вид минерал; данни; съществуват фасетирани образци
алмандин — вид минерал; виж алмандин в ‘Класификация’
амазонит — разновидност на микроклина; виж амазонит в ‘Класификация’
амблигонит — вид минерал; виж амблигонит в ‘Класификация’