Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Розов кварц


Селектор за бърза навигация

Розов кварц

Две разновидности на кварца се наричат розов кварц. Едната от тях е от полупрозрачни маси, състоящи се от врастнали анедрични кристали. Тя винаги е замъглена до полупрозрачна поради микроскопични влакнести включeния на розов боросиликатен минерал, близък до дюмортиерита. Другата разновидност се среща в добре оформени кристали с подобен цвят. Цветът е очевидно причинен от облъчване на алуминий и фосфор-базирани цветни центрове, които заместват силиция в атомната решетка.

Виж:

Материал от ‘Хранилище’

16 образци: 0233 — 4.06 ct, Бразилия; 0079 — 4.31 ct, Бразилия; 0279 — 1.29 ct, без точно находище [Африка]; 0700 — 6.83 ct, Бразилия; 0078 — 5.42 ct, Бразилия; 0377 — 1.39 ct, без точно находище [Африка]; 0257 — 2.13 ct, без точно находище [Африка]; 0266 — 2.18 ct, без точно находище [Африка]; 0271 — 1.73 ct, без точно находище [Африка]; 0346 — 1.73 ct, без точно находище [Африка]; 0698 — 1.44 ct, без точно находище [Африка]; 0699 — 0.74 ct, без точно находище [Африка]; 0701 — 1.78 ct, без точно находище [Африка]; 0175 — 2.41 ct, без точно находище [Африка]; 0188 — 3.81 ct, без точно находище [Африка]; 0242 — 0.93 ct, без точно находище [Африка].


Изглед галерия