Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Мрамор


Селектор за бърза навигация

Мрамор

Метаморфна скала, съставена от карбонати, предимно калцит.

Виж:
Мрамор — образец 0613
Мрамор — образец 0613, снимка © НПМ

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0613 — 44.45 ct, без данни за находище.


Изглед галерия