Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Малахит


Селектор за бърза навигация

Малахит

Клас: Карбонати (Нитрати)

Чест вторичен минерал, формиран в окислителната зона на медни находища; на места може да бъде медна руда (Anthony et al., 2001—2005).
Малахит — образец 0603
Малахит — образец 0603, снимка © НПМ

Оригинално описание: неизвестно [праисторическо].

Типово находище: неизвестно [праисторическо].

Типов материал: неизвестен.

Етимология: именуван в древността от гръцкото μαλαχή (малахи), слез, в алюзия за зеления му цвят.

Разпространение: Австралия; Конго; Намибия; Русия: Урал; САЩ; Франция (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

Cu2(CO3)(OH)2

Основни елементи: водород (H), въглерод (C), кислород (O), мед (Cu).

Кристални данни

Кристалография: моноклинна — призматичен. Кристален хабитус: кристалите иглести до призматични, дебели плочести, с еднакви стени, с {100}, {010}, {001}, {110}, {201}, няколко други форми, заоблени, като пръски и груби композитни агрегати, до 9 cm; гроздовидни. Срастване: по {100}, {201}, много често като контактни или проникващи двойници, също полисинтетично (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: съвършена по {201}; средна по {010} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: полумидест до неравен (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Arem, 1987: 127). Твърдост: 3.5—4 (Anthony et al., 2001—2005). Плътност: 3.6—4.05 g/cm3 (Arem, 1987: 127). Луминесценция: няма.

Оптични свойства

Цвят: яркозелен, тъмнозелен, често ивичест в маси; зелен до жълтеникавозелен при преминаваща светлина (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: полупрозрачен до непрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: диамантен до стъклен; копринен ако е влакнест; матов ако е масивен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.655—1.909 — анизотропен [двуосен (-)] (Arem, 1987: 127). Двойно лъчепречупване: 0.25—0.254. Разсейване: няма. Плеохроизъм: няма.

Материал от ‘Хранилище’

3 образци: 0625 — 4.05 ct, Мадагаскар; 0626 — 6.67 ct, Мадагаскар; 0603 — 3.80 ct, Демократична република Конго.


Изглед галерия