Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Хаулит


Селектор за бърза навигация

Хаулит

Клас: Борати

Среща се в залежи на борати (Anthony et al., 2001—2005).
Хаулит — образец 0018
Хаулит — образец 0018, снимка © НПМ

Оригинално описание: How, H., 1868. II. Contributions to the Mineralogy of Nova Scotia. III. Borates and other Minerals in Anhydrite and Gypsum. Silicoborocalcite, a New Mineral — The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science 35: 32—41 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: до Уиндзор, Нова Скотия, Канада.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: на Хенри Хау, канадски химик, геолог и минералог, който първи описва вида.

Разпространение: Канада: Нова Скотия; Мексико: Сонора; САЩ: Калифорния; Сърбия; Турция (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

Ca2B5SiO9(OH)5

Основни елементи: водород (H), бор (B), кислород (O), силиций (Si), калций (Ca).

Кристални данни

Кристалография: моноклинна — призматичен. Кристален хабитус: кристали плосковидни, сплескани по {100}, с {100} доминираща и завършени от {011} и {001}, до 1 cm; най-често пъпковидни (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: няма. Лом: мидест, неравен. Издръжливост: няма данни. Твърдост: 3.5 (Anthony et al., 2001—2005). Плътност: 2.53—2.59 g/cm3 (Anthony et al., 2001—2005). Луминесценция: няма.

Оптични свойства

Цвят: бял; в тънък участък безцветен (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: полупрозрачен в тънки фрагменти (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: полустъклен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.583—1.6 — анизотропен [двуосен (-)] (Anthony et al., 2001—2005). Двойно лъчепречупване: 0.017. Разсейване: няма данни. Плеохроизъм: няма.

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0018 — 5.41 ct, САЩ.


Изглед галерия