Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Вайриненит


Селектор за бърза навигация

Вайриненит

Клас: Фосфати, арсенати, ванадати

Продукт на промяна на берил и трифилин в сложни зонирани гранитни пегматити (Anthony et al., 2001—2005). Един от най-редките скъпоценни камъни.

Оригинално описание: ‘Väyrynenit’ Volborth, A., Stradner, E., 1954. Väyrynenit BeMn[PO4](OH), ein neues Mineral — Anzeiger der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Mathematisch-Natur Wissenschaftliche Klasse 2: 21—23 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: пегматит Виитаниеми, Ераярви, Оривеси, Финландия.

Типов материал: Национален природонаучен музей, Смитсониън, Вашингтон, САЩ, R11807 (Anthony et al., 2001—2005).

Етимология: в чест на професор Хайки Ален Вайринен, финландски минералог.

Разпространение: кристали предимно от долината Читрал, Пакистан (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

BeMn2+(PO4)(OH,F)

Основни елементи: водород (H), берилий (Be), кислород (O), флуор (F), фосфор (P), манган (Mn).

Кристални данни

Кристалография: моноклинна — призматичен. Кристален хабитус: редки призматични кристали, продълговати и набраздени по [001], до 6 cm; обикновено във финозърнести агрегати (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: по {010}, съвършена; по {100}, добра; по {001}, ясна (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Arem, 1987: 198). Твърдост: 5 (Arem, 1987: 198). Плътност: 3.22 g/cm3 (Anthony et al., 2001—2005). Луминесценция: няма съобщавана (Arem, 1987: 198).

Оптични свойства

Цвят: розово-червен, бледорозов, розов, кафяво-розов, бледосив; розов до безцветeн при преминаваща светлина (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Arem, 1987: 198). Показател на лъчепречупване: 1.638—1.662 — анизотропен [двуосен (-)] (Anthony et al., 2001—2005). Двойно лъчепречупване: 0.026—0.027. Разсейване: средно (Anthony et al., 2001—2005). Плеохроизъм: X = оранжево; Y = червено; Z = тъмночервено (Anthony et al., 2001—2005).

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0115 — 0.08 ct, Пакистан.


Изглед галерия