Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Хердерит


Селектор за бърза навигация

Хердерит

Клас: Фосфати, арсенати, ванадати

Къснохидротермален минерал в гранитни пегматити (Arem, 1987: 111). Фасетираните образци са много редки.

Оригинално описание: Haidinger, W., 1828. On Herderite, a new Mineral Species — The Philosophical Magazine 4: 1—3 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: рудник Зауберг, Еренфридерсдорф, Ерцгебирге, Саксония, Германия.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: в чест на Зигмунд Август Волфганг фон Хердер, Фрайберг, Германия.

Разпространение: Бразилия е основен източник на суровина за фасетиране.

Химия

CaBePO4(F,OH)

Основни елементи: водород (H), берилий (Be), кислород (O), флуор (F), фосфор (P), калций (Ca).

Кристални данни

Кристалография: моноклинна — призматичен. Кристален хабитус: псевдоорторомбични кристали (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: неясна. Лом: мидест (Arem, 1987: 111). Издръжливост: крехък (Arem, 1987: 111). Твърдост: 5—5.5 (Arem, 1987: 111). Плътност: 2.95—3.02 g/cm3 (Arem, 1987: 111). Луминесценция: флуоресцира виолетово под ултравиолетова светлина; катодолуминесцентен и фосфоресцентен (Anthony et al., 2001—2005).

Оптични свойства

Цвят: светлозелен; безцветен при преминаваща светлина (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Arem, 1987: 111). Показател на лъчепречупване: 1.587—1.642 — анизотропен [двуосен(+/-)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.028—0.032. Разсейване: 0.017 (Arem, 1987: 111). Плеохроизъм: няма или слаб (Arem, 1987: 111).

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0201 — 1.49 ct, Бразилия.


Изглед галерия