Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Монтебразит


Селектор за бърза навигация

Монтебразит

Клас: Фосфати, арсенати, ванадати
Група: Амблигонит

Късен първичен и вторичен минерал в зонирани гранитни пегматити; може да бъде литиева руда (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са сравнително редки.

Оригинално описание: Des Cloizeaux, A., 1871. Note sur la Montebrasite — Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l’Académie des Sciences 73: 306 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: мини Монтебра, Монтебра, Суман, Крьоз, Нова Аквитания, Франция (Des Cloizeaux, 1871: 306).

Типов материал: неизвестен.

Етимология: по типовото находище, Монтебра, Франция.

Разпространение: Бразилия: Минас Жерайс; Канада; САЩ; Франция; Швеция (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

LiAl(PO4)(OH)

Основни елементи: водород (H), литий (Li), кислород (O), алуминий (Al), фосфор (P).

Кристални данни

Кристалография: триклинна — пинакоидален. Кристален хабитус: кристалите обикновено с еднакви стени, може да бъдат къси до дълги призматични, до 10 cm; като груби разцепващи се или ъгловати до заоблени пъпковидни маси. Срастване: често по {111}, произвеждащо плосковидни сложни кристали (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: съвършена по {100}; добра по {110}; ясна по {011} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен до полумидест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Anthony et al., 2001—2005). Твърдост: 5.5—6 (Anthony et al., 2001—2005). Плътност: 2.98—3.04 g/cm3 (Anthony et al., 2001—2005). Луминесценция: няма.

Оптични свойства

Цвят: бледокафяв, розов, бледожълт, сив, бял, безцветен; безцветен при преминаваща светлина (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен, перлен по цепления (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.594—1.646 — анизотропен [двуосен(+/-)] (Anthony et al., 2001—2005). Двойно лъчепречупване: 0.022—0.03. Разсейване: няма данни. Плеохроизъм: няма.

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0542 — 0.39 ct, Франция.


Изглед галерия