Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Лазулит


Селектор за бърза навигация

Лазулит

Клас: Фосфати, арсенати, ванадати
Група: Лазулит

Разсеян в метаморфни кварцити, шисти и кварцови жили; в граничните зони на сложни гранитни пегматити (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са много редки.
Лазулит — образец 0066
Лазулит — образец 0066, снимка © НПМ

Оригинално описание: ‘Lazulit’ Klaproth, M. H., 1795. Prüfung eines smalteblauen Fossils, von Vorau — Beiträge zur Chemischen Kenntniss der Mineralkörper 1: 197—202 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: Фресницграбен, Криглах, Фишбахски Алпи, Щирия, Австрия.

Типов материал: Природонаучен музей, Лондон, Англия, 83304 (Anthony et al., 2001—2005).

Етимология: от арабската дума, означаваща ‘небе’, за цвета му.

Разпространение: Австрия: Залцбург, до Верфен, Фарбеграбен и Хьолграбен; Бразилия: Минас Жерайс; Мадагаскар; Пакистан: фини кристали от района на Чилас, до връх Нанга Парбат; САЩ: Калифорния, окръг Моно, Белите планини, в рудника Чемпиън (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

(Mg,Fe2+)Al2(PO4)2(OH)2

Основни елементи: водород (H), кислород (O), магнезий (Mg), алуминий (Al), фосфор (P), желязо (Fe).

Кристални данни

Кристалография: моноклинна — призматичен. Кристален хабитус: като кристали къси и дебели до остри бипирамидални, до 15 cm, или плосковидни по {111} или {101}, известни са и няколко други форми; зърнести, масивни. Срастване: често по {100} с {001} като равнина на срастване, рядко правейки пластинчати или полисинтетични групи; рядко по {223}; чрез отражение по {221} с равнина на срастване {331}; няколко други закони са съобщавани (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: слаба до добра по {110}; неясна по {101} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен до иглест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Arem, 1987: 123). Твърдост: 5.5—6 (Arem, 1987: 123). Плътност: 3.04—3.17 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма (Arem, 1987: 123).

Оптични свойства

Цвят: лазурносин, небесносин, синкавобял, жълто-зелен, синьо-зелен, по-рядко зелен (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен; може да бъде почти непрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.604—1.646 — анизотропен [двуосен (-)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.031—0.036. Разсейване: 0.014 (слабо). Плеохроизъм: силен; X = безцветен; Y = синьо; Z = тъмносиньо (Anthony et al., 2001—2005).

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0066 — 0.08 ct, Пакистан.


Изглед галерия