Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Бразилианит


Селектор за бърза навигация

Бразилианит

Клас: Фосфати, арсенати, ванадати

Хидротермален минерал в богати на фосфати зони на гранитни пегматити; също в метамормофозирали седиментни залежи (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са редки.

Оригинално описание: Pough, F. H., Henderson, E. P., 1945. Brazilianite, a new phosphate mineral — American Mineralogist 30: 572—582 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: рудник Корего Фрио, Линополис, Минас Жерайс, Бразилия.

Типов материал: Национален природонаучен музей, Смитсониън, Вашингтон, САЩ, 105048 (Anthony et al., 2001—2005).

Етимология: по страната на типовото му находище, Бразилия.

Разпространение: Бразилия: Минас Жерайс, Линополис, от Корего Фрио и други близки пегматитови мини; Германия: Бавария, Хагендорф; Канада: Юкон, в района на Биг Фиш Ривър — Рапид Крийк; Руанда: от пегматита Буранга, до Гатумба; САЩ: Мейн, окръг Оксфорд, при Бел Пит; Ню Хампшър, окръзи Графтън и Съливан (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

NaAl3(PO4)2(OH)4

Основни елементи: водород (H), кислород (O), натрий (Na), алуминий (Al), фосфор (P).

Кристални данни

Кристалография: моноклинна — призматичен. Кристален хабитус: кристалите обикновено с еднакви стени, удължени по [100], до 20 cm; може да са радиални влакнести, кълбовидни (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: по {010}, добра (Anthony et al., 2001—2005). Лом: мидест (Arem, 1987: 57). Издръжливост: крехък (Arem, 1987: 57). Твърдост: 5.5 (Arem, 1987: 57). Плътност: 2.98—2.99 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма (Arem, 1987: 57). Други: бавно се разгражда от водороден флуорид и от гореща сярна киселина.

Оптични свойства

Цвят: резедаво-жълт, бледожълт, жълто-зелен; безцветен при преминаваща светлина (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Arem, 1987: 57). Показател на лъчепречупване: 1.602—1.625 — анизотропен [двуосен (+)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.018—0.021. Разсейване: 0.014 (Arem, 1987: 57). Плеохроизъм: слаб (Arem, 1987: 57).

Материал от ‘Хранилище’

2 образци: 0002 — 0.53 ct, Бразилия, Минас Жерайс, Риу Доси, Дивино дас Ларанжейрас, Линополис; 0127 — 0.81 ct, Бразилия, Минас Жерайс, Риу Доси, Дивино дас Ларанжейрас, Линополис.


Изглед галерия