Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Гадолинит


Селектор за бърза навигация

Гадолинит

Клас: Силикати
Група: Гадолинит-датолит

В гранит и алкални гранитни пегматити (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са изключително редки.

Оригинално описание: ‘Gadolinit’ Klaproth, M. H., 1802. Chemische Untersuchung des Gadolinits — Beiträge zur Chemischen Kenntniss der Mineralkörper 3: 52—79 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: Итерби, Ваксхолм, лен Стокхолм, Швеция.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: в чест на Йохан Гадолин, финландски химик, откривател на итрия.

Разпространение: Австрия: до Бад Гащайн, Залцбург; Канада: Онтарио; Норвегия; Швейцария: Тичино; Швеция: Ваксхолм, Итерби (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

Y2Fe2+Be2Si2O10

Основни елементи: берилий (Be), кислород (O), силиций (Si), желязо (Fe), итрий (Y).

Кристални данни

Кристалография: моноклинна — призматичен. Кристален хабитус: кристалите груби; обикновено призматични, завършени от {001}, {111}, {221}, както и много други форми, до 25 cm, често масивни (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: няма (Arem, 1987: 101). Лом: мидест или иглест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Arem, 1987: 101). Твърдост: 6.5—7 (Arem, 1987: 101). Плътност: 4.36—4.77 g/cm3 (Anthony et al., 2001—2005). Луминесценция: няма.

Оптични свойства

Цвят: черен, зеленикавочерен, кафяв; тревистозелен до масленозелен в тънки фрагменти (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: непрозрачен, почти прозрачен в тънки фрагменти (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен до маслен (Arem, 1987: 101). Показател на лъчепречупване: 1.77—1.82 — анизотропен [двуосен (+)] (Arem, 1987: 101). Двойно лъчепречупване: 0.05. Разсейване: отчетливо (Anthony et al., 2001—2005). Плеохроизъм: няма.

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0087 — 2.21 ct, Норвегия.


Изглед галерия