Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Хемиморфит


Селектор за бърза навигация

Хемиморфит

Клас: Силикати

Вторичен минерал, срещащ се обикновено в окислителната зона на минерални залежи, съдържащи цинк (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са изключително редки.

Оригинално описание: ‘Hemimorphit’ Kenngott, A., 1853. Hemimorphit — Das Mohs’sche Mineralsystem, Verlag und Druck, Wien: 67—68 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: минен район Баиса, Нучет, Бихор, Румъния.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: в алюзия за хемиморфичната морфология на минерала.

Разпространение: Германия: Саксония, Фрайберг; Италия: Сардиния; Мексико: големи кристали от Санта Еулалия, Чиуауа и рудника Охуела, Мапими, Дуранго; Румъния: Бихор; Русия: Сибир, Нерчинск (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

Zn4Si2O7(OH)2·H2O

Основни елементи: водород (H), кислород (O), силиций (Si), цинк (Zn).

Кристални данни

Кристалография: орторомбична — пирамидален. Кристален хабитус: често кристализира, тънки плосковидни, до 10 cm; двойно завършените кристали показват хемиморфизъм; обикновено в снопове или ветрилообразни агрегати (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: съвършена по {110}, слаба по {101}; {001}, рядко (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен до мидест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Arem, 1987: 110). Твърдост: 5 (Lazzarelli, 2012). Плътност: 3.3—3.5 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: може да флуоресцира в синкаво под късовълнова утравиолетова светлина (Anthony et al., 2001—2005). Други: силно пироелектричен (Anthony et al., 2001—2005).

Оптични свойства

Цвят: безцветен, бял; бледосин, бледозелен, сив, кафяв от примеси (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: полупрозрачен, прозрачен в малки кристали (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен, полуперлен, диамантен, рядко копринен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.614—1.636 — анизотропен [двуосен (+)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.022. Разсейване: 0.02. Плеохроизъм: няма (Arem, 1987: 111).

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0157 — 0.13 ct, Мексико.


Изглед галерия