Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Бенитоит


Селектор за бърза навигация

Бенитоит

Клас: Силикати
Група: Бенитоит

В натролитни жили, пресичащи глаукофанова шиста в серпентиново тяло (окръг Сан Бенито, Калифорния, САЩ); в магнезиорибекит-кварц-флогопит-албитова дайка, пресичаща серпентинит (Япония) (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са много редки.

Оригинално описание: Louderback, G. D., Blasdale, W. C., 1907. Benitoite, a new California gem mineral — University of California Publications. Bulletin of the Department of Geology 5: 149—153 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: рудник за скъпоценни камъни Далас, пл. Диабло, окръг Сан Бенито, Калифорния, САЩ.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: по типовото му находище в окръг Сан Бенито, Калифорния, САЩ.

Разпространение: САЩ: Калифорния, окръг Сан Бенито (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

BaTiSi3O9

Основни елементи: кислород (O), силиций (Si), титан (Ti), барий (Ba).

Кристални данни

Кристалография: хексагонална — дитригонално-бипирамидален. Кристален хабитус: плоски пирамидални кристали, плосковидни по {0001}, триъгълни или хексагонални в контур, до 6 cm. Срастване: чрез въртене около [0001] (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: слаба по {1011} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: мидест до неравен (Arem, 1987: 50). Издръжливост: крехък (Arem, 1987: 50). Твърдост: 6—6.5 (Arem, 1987: 50). Плътност: 3.61—3.68 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: флуоресцира синьо под късовълнова ултравиолетова светлина; катодолуминесцентен (Anthony et al., 2001—2005).

Оптични свойства

Цвят: син, бял до безцветен, розов; често двуцветен (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.757—1.804 — анизотропен [едноосен (+)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.047. Разсейване: 0.039—0.046. Плеохроизъм: O = безцветен; E = пурпурно, индигово, зеленикавосиньо (Anthony et al., 2001—2005).

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0248 — 0.08 ct, САЩ, Калифорния, окръг Сан Бенито, планинска верига Диабло, връх Санта Рита, щатски рудник за скъпоценни камъни Калифорния, 36.33611° с. ш. 120.60528° з. д..


Изглед галерия