Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Хромдравит


Селектор за бърза навигация

Хромдравит

Клас: Силикати
Група: Турмалин

Някои източници сочат, чe ‘хромтурмалинът’ всъщност представлява минерала хромдравит.

Оригинално описание: ‘Хромдравит’ Румянцева, Е. В. [Rumуantseva, E. V.], 1983. Хромдравит — новый минерал из Карелии [Chromdravite — a new mineral from Karelia] — Записки Всесоюзного минералогического общества [Zapiski Vsesoyuznogo Mineralogicheskogo Obshchestva] 112 (2): 222—226 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: ураново-ванадиев залеж Великая Губа, полуостров Заонежие, Онежко езеро, Република Карелия, Северозападен федерален окръг, Русия.

Типов материал: Национален минерално-суровинен университет ‘Горный’, Санкт Петербург, Русия, 1239/1; Минералогически музей А. Е. Ферсман, Москва, Русия, 82811 (Anthony et al., 2001—2005).

Етимология: за хрома в състава му и сходството му с дравита.

Разпространение: известен от Източна Африка.

Химия

Na(Cr2Mg)(Cr4Mg2)(BO3)3(Si6O18)(OH)4

Основни елементи: водород (H), бор (B), кислород (O), натрий (Na), магнезий (Mg), силиций (Si), хром (Cr).

Кристални данни

Кристалография: тригонална — дитригонално-пирамидален. Кристален хабитус: дълги кристали с триъгълно сечение и заоблени страни; определено набраздяване успоредно на главната ос.

Физични свойства

Цепителност: няма данни. Лом: няма данни. Издръжливост: крехък. Твърдост: 7—7.5 (Lazzarelli, 2012). Плътност: 2.85—3.35 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма.

Оптични свойства

Цвят: изумруденозелен. Прозрачност: прозрачен до непрозрачен. Блясък: стъклен. Показател на лъчепречупване: 1.614—1.666 — анизотропен [едноосен (-)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.014—0.04. Разсейване: няма данни. Плеохроизъм: силен; тъмнозелено до жълто-зелено.

Материал от ‘Хранилище’

2 образци: 0559 — 0.16 ct, Танзания; 0525 — 1.12 ct, без точно находище [Източна Африка].


Изглед галерия